Programma
Verkiezingsprogramma

Programma

In de lokale politiek moet een politieke partij van alle markten thuis zijn. Wij kiezen voor sociale en eerlijke politiek. Onze visie, standpunten en plannen voor Winterswijk voor de periode 2022-2026 hebben we opgeschreven in ons programma. Titel van het verkiezingsprogramma is ‘Met hart voor Winterswijk‘.

We staan voor een gemeente die het fundament wil zijn onder de samenleving. Een gemeente die alles doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen in leefbare wijken. Een gemeente die staat voor bestaanszekerheid en gelijke kansen. Een gemeente waar mensen terecht kunnen voor zorg en ondersteuning als dat nodig is. Een gemeente die staat voor ambitieus duurzaamheidsbeleid. Een gemeente met hart voor Winterswijk!

Met ons ambitieuze programmazetten we in op betaalbaar wonen, bestaanszekerheid, gelijke kansen en een duurzame toekomst.

Klik hier voor ons programma 2022-2026 (in pdf)

Onze plannen voor:

1

1. Betaalbaar wonen in leefbare wijken

De huidige wooncrisis wordt vaak gepresenteerd als een Randstedelijk probleem. Wij mogen hier in Winterswijk onze ogen echter niet voor sluiten. Ook binnen onze gemeente wordt het steeds lastiger om

Ons plan
2

2. Goed werk en bestaanszekerheid

De coronacrisis heeft voor veel Winterswijkers duidelijk gemaakt hoe onzeker hun baan en inkomen is. Het is een onzekerheid die voor veel mensen ook al voor corona een gegeven was.

Ons plan
3

3. Een duurzame toekomst voor iedere Winterswijker

Solidariteit is voor de PvdA niet slechts een tijdsgebonden begrip. Wij hebben de wereld waarin wij leven te leen en dienen hier zuinig mee om te gaan voor volgende generaties.

Ons plan
4

4. Gelijke kansen voor ieder kind

De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind verdient een zorgeloze jeugd, een veilig thuis en goed onderwijs. School is de plek voor goed onderwijs, een plek waar je wordt uitgedaagd

Ons plan
5

5. Gezond in Winterswijk

Als je zorg of hulp nodig hebt, dan wil je erop kunnen rekenen dat jij of je naasten de juiste zorg, aandacht en liefde krijgen. Iedereen moet zeker kunnen zijn

Ons plan
6

6. De kracht van kunst, cultuur en sport

De cultuursector heeft in de afgelopen twee jaar veel klappen te verduren gehad. De PvdA Winterswijk ziet het belang van deze sector en zal hiervoor blijven opkomen. Kunst en cultuur

Ons plan
7

7. Een toekomstbestendig Nationaal Landschap

Het buitengebied is ons grootste kapitaal. We mogen ons gelukkig prijzen dat we wonen op één van de mooiste plekken in Nederland. Dagelijks kunnen we genieten van al het moois

Ons plan
8

8. Een veilige en diverse Winterswijkse samenleving

Je veilig voelen is een basisvoorwaarde om je eigen plek in de Winterswijkse samenleving te kunnen vinden. Straatintimidatie is onacceptabel. Onze partij legt zich er niet bij neer wanneer Winterswijkers

Ons plan
9

9. Een bereikbaar en toegankelijk Winterswijk

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Iedereen, van jong tot oud, moet fijn kunnen wonen, werken, studeren, recreëren en reizen in Winterswijk. Meedoen aan de maatschappij is

Ons plan
10

10. Winterswijkers aan zet

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen vereist een overheid die naar je luistert en waar je op kan rekenen. De toeslagenaffaire legt pijnlijk de kloof bloot die is ontstaan

Ons plan
11

Financiën

Dit verkiezingsprogramma staat vol met plannen en ideeën voor Winterswijk. We hebben een paar stevige ambities neergelegd. We staan voor een gemeente die het fundament wil zijn onder de samenleving.

Ons plan

Deel dit