9. Een bereikbaar en toegankelijk Winterswijk
Verkiezingsprogramma

9. Een bereikbaar en toegankelijk Winterswijk

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Iedereen, van jong tot oud, moet fijn kunnen wonen, werken, studeren, recreëren en reizen in Winterswijk. Meedoen aan de maatschappij is belangrijk. Voor mensen zelf én voor de samenleving. Het voorkomt uitsluiting en eenzaamheid. Meedoen zorgt ervoor dat ieder mens op zijn of haar eigen manier iets bijdraagt of iets betekent voor een ander.

Vaak staan er drempels aan in de weg om volwaardig mee te kunnen doen. Binnen onze aanpak ‘Winterswijk Drempelvrij – Iedereen doet mee’ werken we aan het wegnemen van drempels. Dit kan gaan om figuurlijke drempels. Bijvoorbeeld het overwinnen van angst of het vinden van passend (vrijwilligers)werk of dagbesteding. Maar het kan ook gaan om het wegnemen van drempels in de openbare ruimte. Om volwaardig mee te kunnen doen is een veilig en goed toegankelijke openbare ruimte een randvoorwaarde.

Ook een goede bereikbaarheid is van groot belang. Met het openbaar vervoer kunnen wij de wereld om ons heen bereiken. Binnen Winterswijk, maar ook van en naar Winterswijk. Daarvoor is een uitgebreid en goed functionerend (aanvullend) openbaar vervoer nodig.

Een bereikbaar en toegankelijk Winterswijk

Onze keuzes:

  • Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap wordt door onze gemeente toegepast en actief ingevuld.
  • De komende periode blijven we werken aan ‘Winterswijk Drempelvrij – Iedereen doet mee’. We geloven in deze aanpak waarin we samen mét Winterswijkers zichtbare en onzichtbare drempels wegnemen.
  • Slecht toegankelijke en onveilige plekken in de openbare ruimte pakken we aan.
  • We kiezen voor fijnmazige, laagdrempelige en toegankelijke basismobiliteit. Met ZOOV hebben we een goed functionerend vervoerssysteem in Winterswijk en de Achterhoek.
  • De deur-tot-deur-aanpak van het OV-vangnet heeft zich reeds bewezen. Verschraling van het OV-vangnet door de deur-tot-deur-aanpak om te vormen naar vaste haltes en vaste trajecten vinden wij onwenselijk.
  • De bereikbaarheid van Winterswijk en de Achterhoek wordt vergroot door een dubbelspoor tussen Winterswijk en Doetinchem-Arnhem en de komst van een sneltrein (RegioExpres). De gemeente blijft hiervoor lobbyen. Datzelfde geldt voor de inzet van de nachttrein.
  • We blijven ons sterk maken voor een goede busverbinding van en naar Enschede. We zoeken actief contact met onze oosterburen. De grens zien wij slechts als een lijn op een landkaart. Wij denken de grens weg en zoeken elkaar op. Dat betekent ook goede vervoersverbindingen tussen Winterswijk en Duitsland.
  • Gratis parkeren blijft de norm in Winterswijk.

Deel dit