8. Een veilige en diverse Winterswijkse samenleving
Verkiezingsprogramma

8. Een veilige en diverse Winterswijkse samenleving

Je veilig voelen is een basisvoorwaarde om je eigen plek in de Winterswijkse samenleving te kunnen vinden. Straatintimidatie is onacceptabel. Onze partij legt zich er niet bij neer wanneer Winterswijkers het gevoel hebben dat zij niet veilig en vrij over straat kunnen. Pas als je je veilig voelt kan je daadwerkelijk vrij zijn. Iedere Winterswijker moet zich veilig kunnen voelen. Thuis, op school, op het werk en ook online. Jezelf mogen zijn en je thuis voelen in je eigen buurt. Je talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Accepteren dat niet iedereen hetzelfde is. In een vrije samenleving, die door diversiteit en veelkleurigheid gekenmerkt wordt, is de behoefte aan verbinding groot en is er geen ruimte voor discriminatie en racisme. We staan voor een divers en veelkleurig Winterswijk waar iedereen zichzelf kan zijn en het niet uitmaakt wat je geslacht, geaardheid of geloof is.

Een veilige en diverse Winterswijkse samenleving

Onze keuzes:

  • We beschermen onze jeugd tegen seksuele uitbuiting, chantage en grooming.
  • Straatintimidatie is onacceptabel. We onderzoeken of er een verbod op straatintimidatie kan komen. Daarnaast komen we met een grootschalige campagne om straatintimidatie tegen te gaan. Voorbeelden van andere gemeenten bieden hiervoor inspiratie, zoals de campagnes in Arnhem en Rotterdam.
  • We willen dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult. LHBTIQ+acceptatie is het uitgangspunt. In de eigen gemeentelijke
    organisatie en naar buiten. In haar uitingen straalt de gemeente diversiteit uit.
  • We dragen actief uit dat Winterswijk Regenbooggemeente is. Samen met inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven laten we zien dat iedereen zichzelf kan zijn in onze gemeente.
  • De gemeente Winterswijk geeft het goede voorbeeld door anoniem solliciteren in te voeren
  • De wijkagenten zijn zichtbaar en makkelijk benaderbaar. Zij weten wat er speelt in de wijken en staan open voor initiatieven van de buurt en haar inwoners.
  • We treden hard op tegen drugsoverlast

Deel dit