4. Gelijke kansen voor ieder kind
Verkiezingsprogramma

4. Gelijke kansen voor ieder kind

De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind verdient een zorgeloze jeugd, een veilig thuis en goed onderwijs. School is de plek voor goed onderwijs, een plek waar je wordt uitgedaagd om te ontdekken wie je bent en om je persoonlijkheid te ontwikkelen. Onze Winterswijkse scholen zijn de plek waar kinderen met veel plezier naar toe gaan en iedere dag iets nieuws leren.

In Winterswijk krijgt ieder kind de kans om zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. De wijk waarin je woont, de dikte van de portemonnee of je afkomst mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt. Voor een eerlijke start is goed onderwijs essentieel. We doen er in Winterswijk alles aan om kansengelijkheid te bevorderen. De aanpak van ongelijke kansen vereist ongelijk investeren. Een actieve regierol van de gemeente is noodzakelijk bij het creëren gelijke kansen voor ieder kind.

Gelijke kansen voor ieder kind

Onze keuzes:

  • Samen met het onderwijs onderzoeken we de mogelijkheden voor een Brede Brugklas.
  • Investeren in onderwijshuisvesting betekent investeren in de toekomst van onze kinderen. Daarom investeren we fors in onze onderwijshuisvesting. Zodat onze kinderen zich in veilige en kwalitatief goede gebouwen kunnen ontwikkelen, waarin innovatief onderwijs alle ruimte krijgt. We geven dit vorm samen met het onderwijs. Inclusief onderwijs wordt de norm.
  • Voor gelijke kansen is het van belang dat we ongelijk durven investeren op plekken waar kinderen het onderwijs het hardste nodig hebben. We bestrijden daarmee het ontstaan van achterstanden. Dat doen we bijvoorbeeld door de verlengde schooldag in te voeren op scholen met veel leerlingen waarbij de kans op het oplopen van achterstanden groter is. De ervaringen met de verlengde schooldag bij De Bataaf en De Kolibrie zijn veelbelovend en bieden inspiratie om dit uit te rollen naar andere scholen.
  • We stimuleren initiatieven waarbij scholen, kinderopvang en brede talentontwikkeling centraal staan. Door buitenschoolse activiteiten zoals sport, kunst en cultuur bereikbaar te maken voor alle kinderen draagt dit bij aan de optimale ontwikkeling van onze kinderen.
  • Het gebruik kunnen maken van huiswerkbegeleiding mag niet afhankelijk zijn van de dikte van de portemonnee van je ouders. Samen met het onderwijs zorgen we ervoor dat ieder kind die dat nodig heeft de juiste begeleiding en coaching kan krijgen.
  • Om de kansen op de Winterswijkse arbeidsmarkt te vergroten is kennis en beheersing van de Duitse taal een grote pré. Daarom faciliteren we de uitwisseling tussen Winterswijkse scholieren en studenten en hun Duitse leeftijdsgenoten.
  • We ondersteunen initiatieven op het gebied van lezen, spreken en schrijven. Met als doel om laaggeletterdheid terug te brengen.
  • Met de Winterswijk-pas voor kinderen bieden we een breed aanbod van activiteiten op het gebied van educatie, sport, cultuur en participatie (zie ook hoofdstuk 2 ‘Goed werk en bestaanszekerheid’).
  • We zorgen voor korte lijnen tussen het Ondersteuningsteam, de gemeente en het onderwijs om ervoor te zorgen dat jeugdhulp snel en adeqauaat kan worden geboden.

Deel dit