3. Een duurzame toekomst voor iedere Winterswijker
Verkiezingsprogramma

3. Een duurzame toekomst voor iedere Winterswijker

Solidariteit is voor de PvdA niet slechts een tijdsgebonden begrip. Wij hebben de wereld waarin wij leven te leen en dienen hier zuinig mee om te gaan voor volgende generaties. We moeten uitgaan van een klimaatcrisis waarbij geen tijd meer verloren mag gaan. Duurzaamheid blijft om deze reden ook in de komende raadsperiode één van de meest urgente thema’s. Ook op dit thema laat wij ons leiden door een kompas van solidariteit.

Met onze Opgave Duurzaamheid en ambitieus duurzaamheidsbeleid hebben we de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Het Energiefonds, Centrum Duurzaam Winterswijk en vele grote en kleine initatieven zijn hiervan het voorbeeld. De winst van de Green Leaf Award is een mooie opsteker.

Wij blijven voorstander van ambitieuze doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid en klimaat. Maar voorwaarde hierbij is dat iedere Winterswijker mee kan in het tempo van deze ontwikkeling. Veel Winterswijkers zien hun energierekening steeds duurder worden en hebben geen idee hoe zij een duurzamere leefwijze moeten bekostigen. Hoe kun je ‘groen’ doen wanneer je ‘rood’ staat? Op deze vraag dient de gemeente een antwoord te formuleren in de komende periode. PvdA Winterswijk komt met concrete voorstellen die bijdragen aan de oplossing.

Een duurzame toekomst voor iedere Winterswijker

Onze keuzes:

 • Om de energietransititie mogelijk te maken leggen we de focus op energie besparen waar dit kan, bijvoorbeeld door isolatie.
 • We zoeken de samenwerking met Duitsland voor initiatieven rondom grensoverschrijdende energieopwekking.
 • De ontwikkelingen en innovaties gaan razendsnel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom groene waterstof. We willen in de toekomst inzetten op waterstoftoepassingen. We mogen niet achterover leunen en waar mogelijk pakken we hier als Winterswijk een voortrekkersrol.
 • We maken afspraken met de Woonplaats om sociale huurwoningen zo snel mogelijk te verduurzamen.
 • Het Centrum Duurzaam Winterswijk is en blijft dé plek voor kennis, informatie en inspiratie rondom energietransitie, klimaatadaptie, biodiversiteit etc.
 • De samenwerking tussen De Post en Centrum Duurzaam Winterswijk wordt geïntensiveerd. Onder meer om energiearmoede aan te pakken. Winterswijkers met een krappe beurs krijgen gratis advies van een energiecoach en een energiebox om een betaalbare en haalbare energietransitie realiseren.
 • We compenseren de hoge energierekening voor mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld via de minimaregelingen of het Energiefonds.
 • We vergroten de bekendheid van de duurzaamheidslening (Energiefonds).
 • We stimuleren eigen initiatief en coöperaties voor energieopwekking.
 • De lokale verbinding bij energieprojecten moet worden versterkt. Minimaal 50% lokaal (coöperatief) eigendom/eigenaarschap wordt een vereiste.
 • We zijn bereid om in gesprek te gaan over de plaatsing van windmolens.
 • We halen het buitengebied de bebouwde kom in door veel groen in de bebouwde kom.
 • We planten een geboorteboom voor iedere Winterswijkse baby.
 • We leggen op alle geschikte daken van onze gemeentelijke gebouwen zonnepanelen of realiseren een groen dak (klimaatadaptief dak).
 • We moeten Winterswijk klimaatadaptief maken. Samen met de Winterswijkse scholen gaan we door met het vergroenen van
  schoolpleinen. En we moedigen bewoners aan om hun eigen tuin, dakterras en daken te vergroenen en de tegels de tuin uit doen.
 • We gaan door met onze bewustwordingscampagne om Winterswijkers te wijzen op de negatieve gevolgen van houtstook.
 • In het verleden is al vaker verkend of er in de grensregio kernafval opgeslagen kan worden.
 • Wij spreken ons uit tegen kernenergie en de opslag van kernafval in en rondom Winterswijk.
 • We willen in Winterswijk naar een circulaire economie waar al het afval hergebruikt wordt. We moedigen Winterswijkers aan om bewuster om te gaan met het scheiden van hun afval.
 • De aanpak van zwerfafval krijgt prioriteit. Initiatieven als de Beestenbende
  verdienen onze steun.

Deel dit