Door Ubel Zuiderveld op 18 april 2019

Op initiatief van de PvdA uit voltallige raad haar bezorgdheid over de wet- en regelgeving omtrent asbest

Op initiatief van PvdA-raadslid Ubel Zuiderveld heeft de voltallige Winterswijkse gemeenteraad een brief ondertekend die gericht is aan alle fracties in de Eerste Kamer.

Fracties sturen brief aan de Eerste Kamer
Raad Winterswijk bezorgd over regelgeving asbest

Winterswijk, 18 april 2019

De voltallige raad van de gemeente Winterswijk uit in een brief aan de Eerste Kamer fracties haar bezorgdheid over de wet- en regelgeving omtrent asbest. De raadsleden vrezen dat de voorliggende wetgeving enkele groepen in Winterswijk onevenredig kan treffen. De Winterswijkse raadsleden vragen recente wetenschappelijke bevindingen over asbest nadrukkelijk mee te wegen in de besluitvorming.

De raadsleden schrijven: “In zijn algemeenheid zijn wij ongerust dat de voorgenomen wettelijke maatregelen qua impact onevenredig nadelig kunnen/zullen uitpakken voor ondernemers, agrariërs en huizenbezitters in onze gemeente, terwijl de grond voor een zo stringent beleid wellicht te wankel is.”

In de brief aan de Eerste Kamer noemen de Winterswijkse raadsleden een aantal aspecten in het bijzonder. Zo bestaat de vrees dat de wetgeving die in de Eerste Kamer voorligt vooral is gebaseerd op verouderde kennis over asbest; recenter onderzoek wijst uit dat de gevaren aanmerkelijk beperkter zijn. Ook spreken de raadsleden hun zorg uit over de kosten die met de verwijdering van asbest(daken) gemoeid zijn; door de strakke deadline van verplichte verwijdering (eind 2024) kunnen de kosten voor bedrijven en particulieren zelfs extra hoog oplopen.

Zoals het zich laat aanzien, stemt de Eerste Kamer in mei of later dit najaar over de asbestwetgeving; de Tweede Kamer hechtte er al zijn goedkeuring aan. De Winterswijkse raadsleden doen een dringend beroep op de leden van de Eerste Kamer om alle actuele informatie over asbest mee te nemen in hun overwegingen.

De brief is ondertekend door de Winterswijkse fractievoorzitters van CDA, Winterswijks Belang, VVD, Groenlinks, PvdA, D66 en Voor Winterswijk.

Klik hier voor de Asbestbrief Eerste Kamer gemeenteraad Winterswijk

Ubel Zuiderveld

Ubel Zuiderveld

Geboren in Grootegast in 1962. Getogen in Groningen. Sinds 1994 Winterswijker. In 1991 werd ik lid van de PvdA. Bij de sociaaldemocratie voel ik mij het beste thuis. Omdat ik kromme tenen in de schoenen krijg van de uitwassen van het kapitalisme. Omdat ik niet wil leven in een wereld waar alleen het recht van

Meer over Ubel Zuiderveld