Door Wessel Lammers op 9 april 2024

Wessel Lammers over raadsvergadering: ”Eindelijk een besluit over de Groenloseweg en steun voor doneerringen”

Raadslid Wessel Lammers blikt terug op de raadsvergadering van 28 maart waarin de raad besluiten heeft genomen over de herinrichting van de Groenloseweg en doneerringen.

 

”Eindelijk werd er deze raadsvergadering een besluit genomen over de Groenloseweg. Het is niet mogelijk om deze weg volgens de geldende richtlijnen voor een 50km/u weg in te richten. Met deze wetenschap staat voor de PvdA veiligheid voorop en kunnen wij ons vinden in de afwaardering naar 30km/u. Wij zijn blij dat er gestart kan worden met de herinrichting, die een veilige, groene weg met volop ruimte voor fietsers en voetgangers gaat opleveren.

Samen met D66 dienden wij een motie in om in Winterswijk te starten met doneerringen. Sinds er statiegeld voor zowel flesjes als blikjes is ingevoerd, ligt er veel ‘geld’ in de Winterswijkse afvalbakken. De ringen, die aan de afvalbakken op en rond de markt bevestigd zullen gaan worden, maken het doneren van deze flesjes en blikjes eenvoudig. Op deze manier wordt er beter gerecycled en raken afvalbakken minder snel vol. Daarnaast heeft het als mooie bijvangst dat mensen iets extra’s kunnen bijverdienen door de geplaatste flesjes en blikjes in te leveren. Statiegeld gaat hierdoor niet meer verloren. Wij zijn blij dat dit initiatief op unanieme steun vanuit de Raad kon rekenen.”

Wessel Lammers
Raadslid PvdA Winterswijk

Wessel Lammers

Wessel Lammers

Mijn naam is Wessel Lammers en ik ben 29 jaar. Afgezien van korte perioden in Arnhem en in Amsterdam, heb ik mijn hele leven in Winterswijk gewoond. Sinds drie jaar woon ik samen met mijn vriendin Doreth. Ik ben werkzaam als administratief medewerker bij Remondis en combineer dit met een studie Bestuurskunde aan de Vrije

Meer over Wessel Lammers