Algemeen Bestuurslid

Wessel Lammers

Wessel Lammers

Over Wessel Lammers

Mijn naam is Wessel Lammers. Ik ben 27 jaar oud. Ik ben geboren en opgegroeid in Winterswijk en heb daar afgezien van enkele periodes in respectievelijk Arnhem en Amsterdam altijd gewoond. Naast mijn studie politicologie, die ik onlangs heb afgerond, heb ik door te werken in de horeca ervaringen opgedaan met de kant van de ondernemer binnen het krachtenveld in onze maatschappij.
De komende twee jaar wil ik de deeltijd Master ‘Besturen van de veiligheid’ gaan volgen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ik heb altijd een brede belangstelling gehad voor ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en meer in het bijzonder de politiek. Graag wil ik me inzetten voor het maatschappelijke belang en de komende jaren onderzoeken of ik dit het beste binnen een politieke partij kan doen of juist daarbuiten. Door mijn werk ben ik veel in aanraking gekomen met mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen binnen de huidige politieke partijen en zich daardoor afkeren van de politiek. Ik beschouw het als een uitdaging voor deze partijen om het vertrouwen van deze mensen terug te winnen en wil daar graag een steentje aan bijdragen.

Binnen onze samenleving zou ieder mens de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. Deze waarde vind ik het sterkste terug bij de Partij van de Arbeid. Aangezien de Achterhoek steeds meer wordt bestempeld als krimpregio is het extra belangrijk te blijven op komen voor de kernwaarden van  de sociaaldemocratie: Solidariteit en saamhorigheid. Alleen samen kunnen wij er voor zorgen dat Winterswijk fijne plek blijft om te wonen voor iedereen.