Lid Algemene raadscommissie

Jan Kortschot

Hallo, ik ben Jan Kortschot. Geboren in 1954 te Winterswijk-Huppel. Nu woon ik alweer ruim 40 jaar in de kern van Meddo, in een gezellige buurt waar het Noaberschap nog inhoud heeft. Sinds die tijd ben ik ook lid van de Partij van de Arbeid, sociaal onrecht is van alle tijden en daar wens ik mij niet bij neer te leggen. Toen niet en ook nu niet.

Mijn opleiding is van origine weg- en waterbouwkunde en nog steeds heb ik meer dan gemiddeld interesse in infrastructurele onderwerpen en waterbeheer. Het buitengebied van Winterswijk gaat mij aan het hart, van mijn agrarische ouders leerde ik respect te hebben voor deze leefomgeving.

Mijn vrijetijdsbesteding is divers, los gezien van mijn gezin en familie ben ik muzikant bij de KWOV, Skills, volleybalver. MEVO, Hoogstam Brigade en het Alg. Meddo’s Belang.

Iedereen die rekenen kan weet dat ik recht heb op mijn AOW-pensioen. Dat er uitgerekend nu plannen zijn om de koppeling los te laten met het minimumloon is een gotspe! Meer motivatie voor een socialistische strijd heb ik niet meer nodig.

Waar ben je naar op zoek?