Wethouder

Elvira Schepers

Maatschappelijke participatie, Gezondheid, Zorg, Sport, Jeugd en Onderwijs

Elvira Schepers is namens de Partij van de Arbeid wethouder in het college van burgemeester en wethouders. Zij is portefeuillehouder voor de volgende programma’s:

  • Maatschappelijke participatie
  • Gezondheid
  • Zorg
  • Sport
  • Jeugd
  • Onderwijs


Ten gevolge van de sluiting van de peuterspeelzaal van mijn dochter kwam ik  in 2005 in aanraking met de Winterswijkse politiek. Destijds bestond de gemeenteraad voor het merendeel uit mannen van een middelbare (of iets hogere) leeftijd. Mijn verbazing hierover maakte al snel plaats voor de motivatie om hier verandering in te brengen. Mijn sterke gevoel voor een rechtvaardige en sociale samenleving waarin iedereen mag zijn wie hij/zij is en waar ruimte is voor ontplooiing voor iedereen, zorgden ervoor dat ik lid werd van de Partij van de Arbeid.

Binnen de kortste keren werd ik gevraagd voor het bestuur van de afdeling en werd ik secretaris. Na vier jaar dit bestuurswerk te hebben gedaan besloot ik om mijzelf kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Sindsdien ben ik raadslid voor de Partij van de Arbeid Winterswijk. Tot maart 2019 heb ik deze functie altijd met zeer veel plezier uitgevoerd.

Toen in februari van dit jaar een breuk tussen de coalitiepartijen ontstond werd de PvdA gevraagd om deel te nemen aan de nieuwe coalitie. Na een intensieve onderhandelingsperiode, waarin een prachtig coalitieprogramma werd gemaakt, mocht ik verder als wethouder namens de PvdA. Mijn portefeuilles: Zorg, gezondheid, jeugd, onderwijs en sport zijn me op het lijf geschreven. Niet alleen vanwege mijn eigen ervaringen in de gezondheidszorg en het sociale domein, maar ook vanwege de grote sociale component binnen deze portefeuilles. Dr’an voor Winterswijk is daarom het motto!

Personalia:

Naam: Elvira Schepers-Janssen
Geboren: 20-01-1976
Getrouwd met Rik Schepers en moeder van Fabiënne (2002) en Friso (2005).