11 januari 2021

PvdA Winterswijk jubileert: op zoek naar rood erfgoed

Op 17 juni 2021 is het 120 jaar geleden dat de sociaaldemocratie debuteerde in Winterswijk. Die dag ontstond de Arbeiders Kiesvereniging Winterswijk als afdeling van de SDAP, de voorloper van de PvdA. Nadat op 31 juli 1906, 115 jaar geleden, de eerste SDAP’er in de gemeenteraad kwam, werd Winterswijk langzaam maar zeker roder. 

De PvdA Winterswijk zal in juni met een expositie en lezingen stilstaan bij deze jubilea. Hiervoor is de partij op zoek naar Winterswijks erfgoed van de zogenaamde rode familie. Tot de rode familie behoorden, naast de SDAP/PvdA, onder meer Vereniging Arbeiders Radio Amateurs (VARA), vakbonden, dagblad Het Volk en de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). Alle deden ze ook in Winterswijk van zich spreken. Op de website www.pvdawinterswijk.nl is onder het kopje “over ons” een document te vinden met een beknopt overzicht van 120 jaar Rood Wenters.

Foto’s raadsleden en wethouders
PvdA Winterswijk is op zoek naar lokale foto’s en ander typisch Winterswijks materiaal van de SDAP, de PvdA en rode organisaties uit de afgelopen 120 jaar. Het gaat hierbij nadrukkelijk ook om historisch fotomateriaal van raadsleden, wethouders en het bestuur en/of gebeurtenissen die illustratief zijn voor het ooit rode dorp Winterswijk. Te denken valt ook aan de coöperatieve winkelketen De Dageraad. Vanzelfsprekend zijn ook scans of overdrukken welkom.

Neem contact op met Ubel Zuiderveld via pvda@winterswijk.nl of 06-20431424.