18 februari 2019

PvdA presenteert samen met WB, VVD en GroenLinks nieuw coalitieakkoord

De fractie van de PvdA schuift de huidige fractievoorzitter Elvira Schepers naar voren als kandidaat-wethouder. De beoogde portefeuille omvat Maatschappelijke participatie, Gezondheid, Zorg, Sport, Jeugd en Onderwijs.

De nieuwe coalitie van de gemeente Winterswijk wil nog meer aandacht voor duurzaamheid, wonen en de mogelijkheden voor iedereen om mee te doen aan de Winterswijkse samenleving. Het nieuwe akkoord ‘Winterswijk wint!’ wil een kompas zijn voor ontwikkelingen die de gemeente snel moet oppakken. De tijd dringt!

De nieuwe coalitie ziet hun akkoord als een verbinding tussen alle Winterswijkers, de gemeentelijke organisatie en de politiek. Door de coalitiepartijen worden Inge klein Gunnewiek (VVD), Elvira Schepers (PvdA) en Tineke Zomer (GroenLinks) voorgedragen als wethouders. Samen met burgemeester Joris Bengevoord en de huidige wethouder Wim Aalderink (Winterswijks Belang) vormen zij straks het nieuwe college.

Duurzaamheid is een belangrijk thema in het akkoord. Het oprichten van een substantieel duurzaamheidsfonds moet het voor Winterswijkers mogelijk maken om hun huizen te verduurzamen. De coalitie verwacht dat daarnaast waterstof een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie. Verder maken we de inwoners bewust van de risico’s van houtstook door luchtmetingen uit te voeren en een meldpunt in te richten. Daarnaast blijven we inzetten op behoud van het SKB als volwaardig ziekenhuis voor de Oost-Achterhoek. Er wordt gewerkt aan een nieuwe centrumvisie en op korte termijn zal een opwaardering van de markt uitgewerkt worden. Er komt meer ruimte voor nieuwbouw. Dit geldt zowel voor het centrum als ook voor het buitengebied. Door verruiming van deze mogelijkheden wordt de leefbaarheid in het buitengebied beter gegarandeerd. Met name jongeren in Winterswijk hopen we hiermee te helpen.

,,Er ligt een aantal omvangrijke uitdagingen op ons te wachten. Daar moeten we mee aan de slag,’’ weet onderhandelaar Henk Jan Tannemaat van Winterswijks Belang. ,,We hebben in Winterswijk ongelooflijk veel kennis en ervaring waar we gebruik van willen maken. Samen gaat dat lukken. D’ran!’

Coalitieakkoord 2019-2022