24 april 2020

Inclusie: kernpunt van PvdA Winterswijk is écht uit de startblokken

Het was een kernpunt in het programma van de PvdA Winterswijk. Inclusie. In Winterswijk moet iederéén optimaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Nu de PvdA in het college zit, komt inclusie uit de startblokken.

 

“Winterswijk Drempelvrij.” Dat is de titel van de startnotitie van een volwaardig inclusiebeleid. Want om het wegnemen van drempels draait dit beleid. Zoals het wegnemen van letterlijke drempels in het dagelijkse verkeer. Maar ook het verwijderen van figuurlijke drempels; zoals het voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk aanbieden van (digitale) informatie van de gemeente

Heel blij
Heel blij is PvdA-wthouder Elvira Schepers dat nu de eerste stap is gezet. Zij zegt: “Het is fantastisch dat de hele raad zich achter de inclusieagenda heeft geschaard en dus achter het doel dat iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving; binnen zijn of haar unieke mogelijkheden. Maar niet alleen vanuit de raad, ook vanuit de samenleving ervaar ik brede steun. Het is goed om te zien dat veel inwoners zich willen inzetten voor dit doel. Samen werken we er vol energie aan.”

“Je moet de beste versie van jezelf kunnen zijn”

Concreet
Nu het beleid bekrachtigd is door de raad, wordt het tastbaar. Elvira: “Er kan vanaf nu gewerkt worden aan concrete acties. Verschillende werkgroepen zijn nu aan de slag op het gebied van wonen, werken en dagbesteding, fysieke toegankelijkheid, bewustwording en eigen regie.”

“Eigenlijk is het allerbelangrijkste dat mensen hiermee aangeven dat de inclusieve samenleving iets is waar we met z’n allen de schouders stevig onder moeten zetten.”

Rol PvdA
Over de rol van de PvdA zegt Elvira: “Voordat de PvdA in het college zat, werd door onze partij de motie ‘onbeperkte toegankelijkheid’ ingediend. Die is raadsbreed aangenomen. Daarmee werd inclusie natuurlijk al een thema dat door het college moest worden uitgewerkt. Maar het komt nu prominenter naar voren. Tijdens de coalitiebesprekingen is het door onze partij nadrukkelijk aan de orde gesteld.”

Motivatie
Over haar persoonlijke motivatie zegt Elvira: “Ik vind het onacceptabel dat er mensen zijn die niet op volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de samenleving.” “Ik sta voor een eerlijke samenleving waarin je mag zijn wie je bent en je je kunt ontwikkelen tot de beste versie van jezelf.”