12 maart 2019

Coalitie: ambities over houtstook

De nieuwe coalitie van PvdA, VVD, WB en Groen Links barst van de ambities. De PvdA bracht onder meer ambities in ten aanzien van de bouw van betaalbare woningen én beleid om te bevorderen dat elke Winterswijker volop kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Dit laatste wordt met een duur woord wel “inclusie-agenda” genoemd. Het betekent in de praktijk dat zoveel mogelijk drempels weg moeten worden genomen die voor bepaalde groepen belemmerend kunnen werken. Van fysieke drempels voor mensen met een beperking tot digitale drempels en belemmeringen voor mensen met bijvoorbeeld een taalachterstand of een visuele handicap. Naast deze en andere onderwerpen, formuleerde de nieuwe coalitie op voorspraak van de PvdA ook ambities om houtrookoverlast in de gemeente tegen te gaan.

Hier kun je de geactualiseerde versie downloaden van het dossier Houtstookoverlast in Winterswijk dat we in november 2018 publiceerden.