Fractievoorzitter

Max van Eck

Mijn naam is Max van Eck, 25 jaar en geboren en getogen Winterswijker. Op dit moment studeer ik politieke theorie (een soort politieke filosofie) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoewel ik meer dan drie jaar in Nijmegen heb gewoond, voelde Winterswijk altijd als mijn thuis. Destijds kwam ik elk weekend terug om hier te werken, van de lokale horeca te genieten en te voetballen bij mijn, helaas eindigende, cluppie v.v. Vosseveld. 

Ik mag mij al bijna vier jaar scharen onder de vaste fractievolgers van de PvdA Winterswijk. Destijds heb ik mij bij de partij aangesloten uit politieke interesse, maar ook uit een gevoel van iets bij te willen dragen. Een van de redenen was (en is) het steeds sterker geldende idee dat het slagen in het leven wordt afgedaan als een puur persoonlijke verantwoordelijkheid. Met dit idee heb ik grote moeite. De steeds groter wordende ongelijkheid op verschillende vlakken zorgt dat steeds minder mensen het in onze maatschappij kunnen bijbenen. De oplossing voor deze almaar oplopende ongelijkheid is complex, toch zie ik een stevig beginpunt: solidariteit als leidend principe. Rechtvaardige politiek voeren die het voor iedereen beter maakt en waarbij altijd wordt omgekeken naar de minder sterke schouders in de samenleving. Dat is wat de PvdA probeert te doen en daar wil ik graag aan meewerken.