Door Max van Eck op 7 mei 2024

Fractievoorzitter Max van Eck over de belangrijke sociale functie van speelplekken en aangenomen motie om speeltuinverenigingen extra te ondersteunen

Onze fractievoorzitter Max van Eck schrijft over de raadsvergadering van april, waarin de gemeenteraad de visie op Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS) heeft aangenomen. Tijdens de raadsvergadering werd de PvdA-motie ‘Speeltuinen als middelpunt van de wijk’ aangenomen. Een belangrijke steun in de rug voor deze belangrijke voorzieningen in onze wijken.

 

”Niets is mooier dan een goede speelplek. Als kind zie je er je vriendjes, leer je er voetballen en kun je al je energie kwijt. Als (groot)ouders mag je dit alles aanschouwen en heb je vluchtig contact met andere (groot)ouders. Speelplekken vormen zo een belangrijke sociale functie, zij zijn van oudsher dé plek waar de jeugd beweegt, ontmoet, speelt & (zodra er een voetbalveldje is) sport. Precies al deze belangrijke functies willen we als gemeente vastleggen in beleid.

Dat is hard nodig, want tegenwoordig willen we op élk stukje Winterswijk iets. Of dit nu biodivers groen, woningbouw of maatregelen voor klimaatadaptatie zijn, er is strijd om elke vierkante meter. Mede hierdoor gaan de vaak informele speel- & trapveldjes verloren. Zonde, vindt de PvdA. De aangenomen visie BOSS probeert speelplekken te beschermen door ze te reserveren voor dit belangrijke doel: spelend ontmoeten.

De (grote) speeltuinen hebben ook een plek in deze visie. Helaas kunnen we door de krappe gemeentefinanciën deze niet in de volledige breedte ondersteunen. Een aangenomen motie van VW en de PvdA zorgt ervoor dat we toch de speeltuinverenigingen zoveel mogelijk op weg helpen door verschillende (landelijke) fondsen en subsidies beschikbaar te maken. Een kleine, maar – in onze ogen – zeer belangrijke toevoeging.”

Max van Eck
Fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Max van Eck

Max van Eck

Mijn naam is Max van Eck, 25 jaar en geboren en getogen Winterswijker. Op dit moment studeer ik politieke theorie (een soort politieke filosofie) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoewel ik meer dan drie jaar in Nijmegen heb gewoond, voelde Winterswijk altijd als mijn thuis. Destijds kwam ik elk weekend terug om hier te

Meer over Max van Eck