Door Wessel Lammers op 4 januari 2023

”Kunst en cultuur verbindt, geeft betekenis aan het leven, inspireert en heeft tal van andere functies binnen onze samenleving”

”Allereerst wenst PvdA Winterswijk u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. Wij hopen dat u een fijne jaarwisseling heeft gehad! Tijdens de laatste raadsvergadering van 2022 stond het cultuurgebouw WoooW op de agenda. De PvdA is altijd voorstander van WoooW geweest. Kunst en cultuur verbindt, geeft betekenis aan het leven, inspireert en heeft tal van andere functies binnen onze samenleving.

Boogie Woogie, de bibliotheek en de WUh doen belangrijk werk voor Winterswijk. Hier hoort goede huisvesting bij en dit mag wat de PvdA betreft ook wat kosten. Duidelijk moet hierbij wel zijn wat deze investering Winterswijk maatschappelijk oplevert. In de besluitvorming moeten financiële, technische én inhoudelijke aspecten worden meegewogen. Er moet een eerlijke vergelijking worden gemaakt waarin alles wordt meegenomen. Vanuit deze gedachte diende de PvdA tijdens raadsvergadering een amendement in. Doel hiervan is om de raad beter in staat te stellen de keuze over WoooW weloverwogen te kunnen maken. Dit amendement werd aangenomen. In het tweede kwartaal van 2023 zal de raad een definitief besluit gaan nemen over WoooW. De PvdA kijkt hiernaar uit. De planvorming rondom WoooW heeft lang genoeg geduurd en de cultuurpartners verdienen duidelijkheid.”

Wessel Lammers
Fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Wessel Lammers

Wessel Lammers

Mijn naam is Wessel Lammers en ik ben 29 jaar. Afgezien van korte perioden in Arnhem en in Amsterdam, heb ik mijn hele leven in Winterswijk gewoond. Sinds drie jaar woon ik samen met mijn vriendin Doreth. Ik ben werkzaam als administratief medewerker bij Remondis en combineer dit met een studie Bestuurskunde aan de Vrije

Meer over Wessel Lammers

Waar ben je naar op zoek?