19 maart 2019

Zeker zijn van een onmundig mooie Achterhoek

20 maart gaan we naar de stembus. We stemmen voor de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. De PvdA wil zeker zijn van eerlijke toekomst. Zowel in de Provincie als in het Waterschap. Laat je stem horen en zorg voor verandering: Stem 20 maart PvdA!

 

 

 

 


Provinciale verkiezingen

Wij willen dat iedereen in Gelderland zeker kan zijn van een fijne woning in een veilige buurt, van goed werk en toegankelijke voorzieningen, van een schone omgeving en een duurzame toekomst. Daarin willen we, samen met de inwoners van Gelderland, investeren. Daarom presenteren wij tien zekerheden voor het Gelderland van nu en morgen. Tien idealen die de provincie de komende vier jaar stevige stappen dichterbij moet brengen.

  1. Zeker zijn van een betaalbaar huis
  2. Zeker zijn van een vaste baan
  3. Zeker zijn van een gezonde leefomgeving
  4. Zeker zijn van veilig vervoer
  5. Zeker zijn van sport en cultuur voor iedereen
  6. Zeker zijn van een leefbaar platteland
  7. Zeker zijn van groen en natuur
  8. Zeker zijn van schoon water en droge voeten
  9. Zeker zijn van een eerlijke toekomst
  10. Zeker zijn van dat je stem wordt gehoord

Klik hier voor het provinciale verkiezingsprogramma

 

Waterschapsverkiezingen

Er zeker van zijn dat je veilig kan wonen en werken achter de dijken, dat ons water schoon en gezond is en dat lasten eerlijk worden verdeeld. Daar staat PvdA Rijn en IJssel voor. Woensdag 20 maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen. Er mag dus weer gestemd worden! Hier lees je alles over wat de PvdA in het waterschap wil bereiken.

Droge voeten en schoon water: Droge voeten en voldoende schoon water heeft bij de PvdA vanzelfsprekend prioriteit. Hevige regenbuien en periodes met langdurige droogte komen steeds vaker voor. Om de effecten van droogte tegen te gaan zorgen we voor mogelijkheden voor wateropslag. Om wateroverlast door regenbuien te verminderen wil de PvdA dat het waterschap samen met de gemeenten zorgt voor meer natuurlijke opvangplekken voor regenwater: minder tegels en stenen, meer vijvers, beken en aantrekkelijk groen.

Eerlijk delen: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Daarom houden we vast aan een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid en worden mensen met een kleine portemonnee ontzien. De vervuiler betaalt en mensen of bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het waterschap worden beloond. We ondersteunen de ondernemers en boeren die zorgen voor werkgelegenheid en die werken aan een schone en duurzame leefomgeving.

Samen doen: In de projecten van het waterschap willen we meer invloed geven aan inwoners en (belangen)organisaties. Zo versterk je niet alleen de band van de bewoners met hun gebied, maar maak je ook gebruik van hun deskundigheid. Ook willen we jong en oud bewuster maken van wat je zelf kunt doen door bijvoorbeeld het regenwater af te koppelen van het riool en je tuin te vergroenen. En hoe je kunt voorkomen dat bijvoorbeeld medicijnresten of microplastics in het water terecht komen. Van schoon water kun je meer genieten. Het waterschap is er voor iedereen, of je nu in de stad of op het platteland woont. De PvdA wil dat natuurbeleving en recreatie op en langs het water de ruimte krijgen. Bijvoorbeeld door het openstellen van kades en dijken voor de wandelaar en de fietser en door te zorgen voor meer biodiversiteit.

Meer democratie: Van de dertig zetels in het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel zijn tweeëntwintigzetels democratisch verkiesbaar en zijn acht zetels verdeeld over de agrariërs, de natuurbeheerders en de ondernemers. Dit is vergelijkbaar met dat een groep van grote bedrijven en organisaties in Nederland meer dan een kwart van de zetels in de Tweede Kamer in handen hebben. De PvdA wil dat alle zetels in het waterschap democratisch gekozen gaan worden, net zoals nu ook al in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten het geval is.

Sociale werkgever: De PvdA streeft naar eerlijke banen, ook binnen het waterschap. Het waterschap moet als werkgever zelf het goede voorbeeld geven. Ze moet kansen bieden voor mensen die om wat voor reden ook moeilijk aan een baan of stage kunnen komen en op het gebied van arbeidsvoorwaarden worden eerlijke en sociale keuzes gemaakt. En ervoor zorgen dat de aannemer die bijvoorbeeld onze dijken versterkt ook maatschappelijk verantwoord onderneemt. Samen zorgen voor een veilig, groen en sociaal waterschap.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma PvdA Waterschap Rijn en IJssel