Winterswijkse raad omarmt PvdA-motie voor Regenbooggemeente

Door Mark ten Pas op 27 februari 2019

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 27 februari 2019 stemde de gemeenteraad unaniem in met de motie van de PvdA  om Winterswijk aan te melden als regenbooggemeente en een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’ers in Winterswijk.

Elvira Schepers diende de motie in namens de PvdA-fractie. Zij benoemde dat Nederland internationaal voorop loopt in de sociale acceptatie van van LHBTI’ers. Maar constateerde ook dat er nog meer gedaan kan worden. De acceptatie moet breder gedragen worden en het is wenselijk  om hier een impuls aan te geven. Door deze motie wordt dat mogelijk.

Portefeuillehouder Joris Bengevoord gaf in zijn toelichting aan dat het college van burgemeester en wethouder de motie volledig kan onderschrijven. Hij verwees daarbij naar de Winterswijkse reactie op de Nashvilleverklaring. In die reactie namen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie gezamenlijk afstand van de Nashville-verklaring. In Winterswijk heeft iedereen het recht om veilig zichzelf te kunnen zijn.

In Winterswijk is plaats voor iedereen. In Winterswijk kun je zijn wie je bent. De overheid verdedigt jouw gevoel van eigenheid. Eigenheid in wat je zegt, denkt, doet of gewoon wie je bent; het is het waard om deze individuele vrijheid overal, dus ook lokaal, te beschermen.

Liefde is liefde.

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas