30 november 2018

Winterswijkse PvdA’ers met Kamerlid Kerstens op bezoek bij Voedselbank en KledingBank

Vrijdag 30 november was de Winterswijkse afdeling van de Partij van de Arbeid de hele dag op pad voor inspirerende en informatieve werkbezoeken. De belangrijke en onmisbare werkzaamheden van de Voedselbank Oost-Achterhoek en de KledingBank Winterswijk e.o. stonden centraal tijdens deze dag. Tweede Kamerlid John Kerstens en Provinciale Statenlid Anna-Lena Penninx waren op uitnodiging van PvdA Winterswijk ook aanwezig. Zij waren zeer geïnteresseerd in de werkzaamheden van de Voedselbank en KledingBank en gingen in gesprek met de vrijwilligers van de organisaties. 

In de ochtend waren de PvdA’ers welkom bij het regionaal distributiecentrum van de Voedselbank Oost-Achterhoek in Lichtenvoorde. Vanuit deze locatie vindt de coördinatie en bevoorrading plaats voor de verschillende uitgiftepunten in de Oost-Achterhoek. Na de warme ontvangst en een informatieve toelichting door de voorzitter van de Voedselbank werd de groep rondgeleid door het gebouw. Alle facetten van het werk van de Voedselbank kwamen aan bod. Op bevlogen wijze werd toegelicht hoe iedere week honderden Achterhoekse huishoudens worden voorzien van een voedselpakket. De Voedselbank levert hiermee een niet te onderschatten bijdrage aan de bestrijding van armoede. Tevens wordt de verspilling van goed voedsel tegengegaan. Met dank aan vele leveranciers, bedrijven, instellingen en bovenal de zeer gewaardeerde vrijwilligers is er een goedlopend netwerk ontstaan waardoor wekelijks honderden voedselpakketten kunnen worden aangeboden. De aanwezigen waren onder de indruk van de professioneel georganiseerde organisatie die volledig draait op de inzet en betrokkenheid van tientallen vrijwilligers.

Het werkbezoek werd vervolgd met een presentatie over de werkzaamheden van Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Voorzitter Will de Graaff zette uiteen hoe het Sociaal Steunpunt, dat tevens als uitgiftepunt fungeert van de Voedselbank, op laagdrempelige wijze mensen hulp en advies biedt bij het zoeken naar oplossingen voor (financiële) problemen.

Aansluitend was het tijd voor een presentatie en rondleiding bij de KledingBank Winterswijk e.o.
Deze relatief jonge organisatie, die afgelopen oktober haar eerste lustrum vierde, heeft in korte tijd laten zien dat zij voorziet in een behoefte. In 2017 heeft de KledingBank meer dan zevenhonderd klanten kunnen helpen. Tijdens de rondleiding kwam mooi naar voren dat de KledingBank ingericht is als een reguliere kledingwinkel, waardoor ook een echte winkelbeleving ontstaat. De kinder-, dames- en herenkleding, schoenen en het bed- en badtextiel worden in verschillende ruimtes op prachtige wijze gepresenteerd. De klanten worden er persoonlijk ontvangen en krijgen allen individuele aandacht van de vrijwilligers. De KledingBank wordt draaiende gehouden door tientallen vrijwilligers die zorgdragen voor de organisatie, het sorteren, de voorraad, het aanbod in de winkel en de begeleiding van de klanten. Ook is er gesproken over een aantal praktische problemen waar de organisatie tegenaan loopt. De KledingBank vraagt vooral meedenkkracht van betrokkenen zodat problemen opgelost kunnen worden en het belangrijke werk voortgezet kan worden.

De Partij van de Arbeid Winterswijk hecht veel waarde aan deze organisaties die zich belangeloos inzetten voor plaatsgenoten die het moeilijk hebben. Om dit extra aandacht onder de aandacht te brengen waren ook regionale, provinciale en landelijke vertegenwoordigers uitgenodigd. PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens was onder de indruk van het vele werk dat verzet wordt en de honderden Winterswijkers die geholpen worden. Kerstens zag dat er nog heel veel werk verzet moet worden om de armoede terug te brengen, maar dat organisaties als de Voedselbank Oost-Achterhoek en de KledingBank essentieel zijn in de dagelijkse hulp aan Achterhoekers die het moeilijk hebben. En voor alle deelnemers aan het werkbezoek is er veel inspiratie opgedaan om een (politieke) bijdrage te leveren. Samen met sociaaldemocratische collega’s uit de regio, Provinciale Statenlid Anna-Lena Penninx, die tevens lijsttrekker is bij de komende Waterschapsverkiezingen, en Tweede Kamerlid John Kerstens kijkt de PvdA Winterswijk terug op een zeer nuttige en waardevolle dag.