Voldoende ruimte voor daklozen

17 december 2018

Naar aanleiding van berichtgeving over overvolle opvangtehuizen voor daklozen in ons land, stelde PvdA-raadslid Elvira Schepers hierover vragen aan het college van Winterswijk. Schepers wil weten of de opvang in Winterswijk voldoende is.

Dat veel opvangtehuizen in ons land vol zijn en vaker “nee” moeten verkopen, komt mede door het stijgende aantal “economische daklozen”, mensen die door financiële problemen op straat komen te staan.

Elvira Schepers legde burgemeester en wethouders van Winterswijk onder meer de volgende vragen voor:

  • Heeft het college zicht op het aantal dak- en/of thuislozen in de gemeente Winterswijk? Zo ja,
  • hoe groot is dit aantal? Heeft het college vervolgens zicht op de groep “economische” dak- en/of thuislozen, zoals aangehaald in de landelijke media? In hoeverre is sprake van toename van (economische) daklozen?
  • Verder wil de PvdA Winterswijk nog weten in hoeverre de gemeente Winterswijk in staat is om dak/thuislozen van (tijdelijk) onderdak te voorzien? Daarom werd gevraagd of de capaciteit die Winterswijk geboden wordt (door regiegemeente Doetinchem) voldoende is.
  • Verder vroeg de partij nog welke uitwijkmogelijkheden er zijn als daklozen in Winterswijk niet terecht kunnen binnen de reguliere opvang.