Door Wessel Lammers op 15 november 2022

Versterking van de bestaanszekerheid van iedereen blijft ook in de toekomst het belangrijkste speerpunt van de PvdA

”Er zijn vele redenen mogelijk waardoor mensen het contact met de samenleving kunnen verliezen; het gebrek aan inkomen, het niet kunnen meedoen met sport en cultuur, het niet hebben van een baan, het niet kunnen vinden van een betaalbare woning, het gevoel dat je mentaal kopje onder gaat. Voor de PvdA hebben al deze zaken te maken met bestaanszekerheid en met de kansen die je hebt om je leven in te richten zoals jij dat wil. De PvdA zoekt de oplossing voor deze vraagstukken in structurele maatregelen die de bestaanszekerheid versterken.

 

Sociale begroting
De PvdA ziet in de begroting een sociale begroting waarmee het belang van bestaanszekerheid onderstreept wordt en ziet dit terug in enkele concrete plannen. Er wordt werk gemaakt van een Winterswijk-pas waarop ‘onzichtbaar’ extra regelingen en aanbiedingen voor bepaalde doelgroepen kunnen worden aangeboden. De Winterswijk-pas moet er aan bijdragen dat de deur richting cultuur en sport voor iedereen in Winterswijk echt open gaat. Verder wordt de Meedoenregeling uitgebreid naar volwassenen. De PvdA moedigt dit aan.

Gelijke kansen
Aandacht voor ‘Gelijke kansen’ houdt wat de PvdA betreft niet op bij het bereiken van volwassenheid. Iedere Winterswijker moet, ongeacht leeftijd, telkens weer de kans krijgen om deel te nemen aan de Winterswijkse samenleving. Met de begroting wordt verder werk gemaakt van de introductie van basisbanen. Het gaat hierbij om volwaardige banen met een fatsoenlijk loon en veel impact voor de maatschappij. Hierbij zou  bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan extra handen in buurthuizen, het verrichten van klussen bij sportverenigingen of het plegen van onderhoud aan speeltuinen.

Samenvattend is de PvdA blij met de koers die is ingezet met deze begroting. De eerder genoemde maatregelen dragen bij aan een Winterswijk waarin iedereen kan meedoen. Versterking van de bestaanszekerheid van iedereen blijft ook in de toekomst het belangrijkste speerpunt van de PvdA.”

Wessel Lammers
Fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Wessel Lammers

Wessel Lammers

Mijn naam is Wessel Lammers en ik ben 29 jaar. Afgezien van korte perioden in Arnhem en in Amsterdam, heb ik mijn hele leven in Winterswijk gewoond. Sinds drie jaar woon ik samen met mijn vriendin Doreth. Ik ben werkzaam als administratief medewerker bij Remondis en combineer dit met een studie Bestuurskunde aan de Vrije

Meer over Wessel Lammers