1 november 2020

Verkiezingsprogramma 2021 gepresenteerd: Ook belangrijke keuzes voor Winterswijk en de Achterhoek

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland. Vandaag is het concept-verkiezingsprogramma van de PvdA gepresenteerd:

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland.

 

 

‘Wij willen Nederland weer een land maken waar het geluk van mensen boven het belang van het grote geld gaat. In dit verkiezingsprogramma kiezen wij ervoor om de mens voorop te stellen, en niet de markt. We kiezen voor een samenleving waarin we allemaal onze bijdrage leveren en elkaar helpen. Zodat iedereen vooruit kan komen.”

Een plan voor heel Nederland. Maar ook met belangrijke keuzes voor Winterswijk en de Achterhoek. Om enkele voorbeelden te noemen:

  • Overal in Nederland binnen 15 minuten spoedeisende hulp (SEH)-posten.
  • Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden krijgen een stem bij de spreiding van essentiële zorg. Ook ziekenhuizen, huisartsen, patiënten en gemeenteraden krijgen zeggenschap.
  • Verschillen tussen stad en land dreigen steeds groter te worden. Daarom wil de PvdA investeren in voorzieningen in de regio’s om te zorgen voor vitale en leefbare dorpen en steden.
  • Aandacht voor grensregio’s. We willen dat het makkelijker wordt om over de grens te wonen en werken.
  • Gemeenten kunnen experimenteren met vormen van het basisinkomen.
  • Ieder kind doet mee: gemeenten krijgen extra geld om armoede te bestrijden.
  • Betaalbaar wonen: corporaties en gemeenten worden geholpen om betaalbare woningen te bouwen.
  • Meer geld en stabiele financiering voor gemeenten om hun taken uit te voeren. De lokale democratie staat dicht bij mensen. Daarom investeren we in de lokale democratie. Gemeenten moeten hun taken goed kunnen uitvoeren. Daarom stoppen we de bezuinigingen op het gemeentefonds.

Het verkiezingsprogramma gaat natuurlijk over veel meer onderwerpen. Belangrijke keuzes die ook lokaal impact hebben. Van liefdevolle zorg binnen de Wmo en Jeugdzorg tot aan leefbare en veilige wijken . Van kunst cultuur voor iedereen tot aan onderwijs met gelijke kansen voor ieder kant.

Meer weten of het hele verkiezingsprogramma lezen?  Klik hier om verder te lezen.