Door Mark ten Pas op 12 februari 2021

Schriftelijke vragen PvdA-fractie over haltetaxiRRReis en gevolgen voor ZOOV en bereikbaarheid

PvdA-raadslid Mark ten Pas wil van het college weten wat de gevolgen zijn van de nieuwe provinciale taxidienst  haltetaxiRRReis. Ten Pas vraagt hoe deze dienst zich verhoudt tot ZOOV, dat in tegenstellling tot haltetaxiRRReis mensen van deur naar deur brengt.

Ten Pas legt de nadruk op het belang van fijnmazig taxivervoer voor gebruikers. “De provincie gaat haltetaxiRRReis zelf organiseren en verstrekt per 2022 geen nieuw mandaat voor de uitvoering van het vangnet voor openbaar vervoer (ov-vangnet). Wat betekent haltetaxiRRReis voor het openbaar vervoer en de bereikbaarheid in onze gemeente? Is bekend wat de gevolgen zijn voor de gebruikers van ZOOV?”

Mark ten Pas stelt verder: “ZOOV biedt vervoer van adres naar adres. Is het college het met ons eens dat deze werkwijze van grote toegevoegde waarde is en hiermee een bijdrage levert aan een fijnmazig, laagdrempelig en toegankelijk aanbod? Juist ook rekening houdende met een doelgroep die niet altijd in staat is om (zelfstandig) naar een halte te komen en het feit dat we in onze gemeente met een groot buitengebied maar een beperkt aantal haltes hebben. Betekent dit in Winterswijk verschraling van het vervoersaanbod?”

Verder vraagt de PvdA Winterswijk zich af of haltetaxiRRReis, dat dezelfde doelgroep heeft als ZOOV, niet voor verwarring zal zorgen. Ten Pas: “Het aantal reguliere ZOOV-ritten was in vergelijking met het aantal ZOOV-ritten mét een Wmo-indicatie beperkt. ZOOV was voornemens om het ZOOV-vervoer aantrekkelijker te maken voor reguliere passagiers. Wat betekenen de plannen van de provincie voor de gewenste doorontwikkeling van ZOOV en het aantrekkelijker maken voor reguliere passagiers?”

Klik hier om de schriftelijke vragen te bekijken.

 

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas