Door Ubel Zuiderveld op 7 januari 2020

Raadsterugblik Ubel Zuiderveld: Nieuwe Omgevingsvisie spannende, maar goede stap

Spannend. Ietwat ongrijpbaar. Zo omschreef ik namens de PvdA het nieuwe beleid ten aanzien van het buitengebied, geschetst in de Omgevingsvisie Buitengebied. Deze visie stelden we vast in de raadsvergadering van december; hij zal uiteindelijk uitmonden in een Omgevingsplan Buitengebied. Dit zal onder meer betekenen, dat initiatiefnemers meer vrijheid krijgen op het gebied van wonen en werken. Bij de kernen van buurtschappen wordt het makkelijker nieuwbouw te plegen. Op boerenerven is het binnenkort eenvoudiger aanpassingen te plegen of bijvoorbeeld boerderijen te splitsen in meer wooneenheden. Een goede zaak; het buitengebied is immers geen natuurmuseum. Het is een cultuurlandschap dat bescherming verdient, maar ook vitaal en leefbaar moet blijven.

Of iets straks wel of niet is toegestaan, wordt meer dan voorheen een gevoelskwestie. De beoordeling van de ‘kwaliteit’ gaat een grote rol spelen bij de vraag of een plan groen licht krijgt. Het is de voorbode van landelijk beleid, de Omgevingswet. Voor de hele gemeente, ook voor de kom, zal de regelgeving op termijn losser worden. Door betrokkenen vroegtijdig te betrekking bij de planvorming, moeten alle belangen zoveel mogelijk gediend worden. Daarom zegt de PvdA: “Spannend. Maar ietwat ongrijpbaar”. Net zo ongewis als een nieuw jaar. Een fijn, gezond en vrolijk 2020 gewenst!

Ubel Zuiderveld
Fractievoorzitter PvdA Winterswijk

 

Gepubliceerd in Achterhoek Nieuws, editie Winterswijk d.d. 7 januari 2020

Ubel Zuiderveld

Ubel Zuiderveld

Geboren in Grootegast in 1962. Getogen in Groningen. Sinds 1994 Winterswijker. In 1991 werd ik lid van de PvdA. Bij de sociaaldemocratie voel ik mij het beste thuis. Omdat ik kromme tenen in de schoenen krijg van de uitwassen van het kapitalisme. Omdat ik niet wil leven in een wereld waar alleen het recht van

Meer over Ubel Zuiderveld