Door Elvira Schepers op 6 juni 2022

Raadsterugblik fractievoorzitter Elvira Schepers: ”Aandacht voor toegankelijkheid bij het afsluiten van fiets- of wandelroutes vanwege bouwactiviteiten”

”Er wordt gebouwd in Winterswijk. En dat is goed. Er moeten meer woningen bijgebouwd worden omdat ook in Winterswijk de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Dus dat we overal in Winterswijk bouwactiviteiten zien is positief. Toch ziet de PvdA fractie bij deze activiteiten ook een effect dat minder wenselijk is. Bouwhekken, kabeldrempels maar ook busjes van bouwbedrijven blokkeren stoepen, fietspaden en zelfs geleidelijnen. Dit leidt tot een beperkte toegankelijkheid, maar ook tot gevaarlijke verkeerssituaties waarbij voetgangers bijvoorbeeld gedwongen worden op een drukke weg te lopen omdat de stoep afgesloten is door bouwhekken. Max van Eck stelde daarom namens de PvdA fractie vragen over de vergunningverlening en het toezicht op de uitvoering.

Daarnaast vroeg de PvdA fractie om bij de vergunningverlening aandacht te besteden aan de toegankelijkheid voor bepaalde doelgroepen en voor alternatieve routes bij het afsluiten van fiets- of wandelroutes. Veiligheid en toegankelijkheid voor onze inwoners is van groot belang.

Ook namen we middels een motie, succes en geluk, afscheid van raadsgriffier Maarten Hollander. Als raadsgriffier heeft Maarten de gemeenteraad sinds 2017 met raad en daad bijgestaan. We wensen Maarten heel veel geluk in zijn nieuwe baan en danken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren.”

Elvira Schepers
Fractievoorzitter PvdA Winterswijk

 

Elvira Schepers

Elvira Schepers

Elvira Schepers is namens de Partij van de Arbeid wethouder in het college van burgemeester en wethouders. Zij is portefeuillehouder voor de volgende programma’s: Werk en inkomen Onderwijs Jeugdzorg inclusief preventie Economie centrum inclusief ruimtelijke ordening Opgave ‘Iedereen doet mee’ Opgave Centrum Integratie Asielzoekerscentrum en opvang vluchtelingen Mijn naam is Elvira Schepers en ik ben

Meer over Elvira Schepers