Door Ubel Zuiderveld op 17 juni 2020

Raadslid Ubel Zuiderveld legt burgemeester vragen voor over uitrusting en taken van de BOA’s

Raadslid Ubel Zuiderveld heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitrusting en taken van de boa’s in onze gemeente.

Uit landelijke berichtgeving hebben wij begrepen dat veiligheidsregio’s en burgemeesters (mogelijk) meer vrijheid krijgen om te besluiten of bijzondere opsporings ambtenaren (boa’s) meer uitrusting krijgen voor de uitoefening van hun functie.

 

Onze vragen hierover:

 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitrusting van boa’s in Winterswijk
  cq de (veiligheids)regio en welke consequenties heeft dit voor boa’s in onze
  gemeente?
 2. Er is sprake van gemeentelijke uitwisseling van boa’s: krijgen ook boa’s die in onze
  gemeente actief zijn vaker te maken met agressie en zijn zij hier naar hun eigen en
  uw smaak voldoende voor uitgerust? Wat is de heersende opinie bij de collega’s van
  gemeenten met welke boa’s worden uitgewisseld?
 3. Komt het voor dat boa’s in onze gemeente de assistentie van de politie moeten
  inroepen en zo ja, hoe snel is de politie dan gemiddeld genomen ter plekke?
 4. Wat is het standpunt van u als burgemeester inzake het uitrusten van boa’s die in
  onze gemeente actief zijn met bijvoorbeeld wapenstok, pepperspray, handboeien,
  bodycams en eventueel andere toerustingen?
 5. Hoe staat u in de discussie dat het geweldsmonopolie in de openbare ruimte feitelijk
  primair zou moeten liggen bij de politie?
Ubel Zuiderveld

Ubel Zuiderveld

Geboren in Grootegast in 1962. Getogen in Groningen. Sinds 1994 Winterswijker. In 1991 werd ik lid van de PvdA. Bij de sociaaldemocratie voel ik mij het beste thuis. Omdat ik kromme tenen in de schoenen krijg van de uitwassen van het kapitalisme. Omdat ik niet wil leven in een wereld waar alleen het recht van

Meer over Ubel Zuiderveld