Door Mark ten Pas op 14 september 2020

Mark ten Pas over jongeren in coronacrisis: ”Het blijft essentieel om perspectief te bieden en jongeren te betrekken bij de maatregelen en oplossingen”

 

”We moeten ervoor waken dat de gevolgen voor jongeren onderschat worden”, aldus raadslid Mark ten Pas.

Op de website van het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB), de vereniging voor PvdA-volksvertegenwoordigers en PvdA-bestuurders, reageert Mark op de vraag of er voor jongeren een uitzondering moet worden gemaakt op de coronaregels.

 

 

Lees hieronder de bijdrage van Mark ten Pas op de website van het CLB.

‘Iedereen krijgt te maken met de gevolgen van de coronacrisis. De impact is groot. Voor jong én oud. Om snel uit deze crisis te komen is het van belang dat we als samenleving in gezamenlijkheid onze verantwoordelijkheid pakken. Op dit moment denk ik dan ook niet dat een algemene uitzondering op de coronaregels voor alle jongeren passend is.

Wel moeten we ervoor waken dat de gevolgen voor jongeren onderschat worden. De coronacrisis kan hen extra hard raken. Veel jongeren verliezen hun sociale contacten, raken in een isolement of raken hun (bij)baan kwijt. Het blijft essentieel om perspectief te bieden en jongeren te betrekken bij de maatregelen en oplossingen.

Dat moet mijns inziens zowel landelijk als lokaal gebeuren. In Winterswijk heeft de gemeenteraad in mei unaniem ingestemd met een plan waarbij we € 2,5 miljoen hebben beschikbaar gesteld om op korte termijn de schade te beperken en op langere termijn onze lokale samenleving te stimuleren. Daarbij benaderen we actief jongeren en vragen hen om met initiatieven te komen.’ 

Benieuwd naar het hele artikel? Lees verder op de website van het Centrum voor Lokaal Bestuur.

Mark ten Pas
Raadslid PvdA Winterswijk

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas