Door Mark ten Pas op 10 april 2019

Raadslid Mark ten Pas blikt terug op Achterhoek Raad

Achterhoek Raad stelt Achterhoek Visie 2030 vast. 

Maandag 8 april vergaderde de Achterhoek Raad in Ulft. Namens de PvdA Winterswijk ben ik lid van de Achterhoek Raad en was ik 8 april present voor een bijzondere vergadering. De vergadering van de Achterhoek Raad stond namelijk in het teken van de Achterhoek Visie 2030. Een belangrijk document waarin de toekomstvisie van de Regio Achterhoek is opgenomen.  De nieuwe visie is opgebouwd aan de hand van drie thema’s: Smart Economy, Smart Living en Smart Governance. We gaan met z’n allen hard aan de slag om te werken aan een nog sterker en bloeiende economie en een uitstekend werk-, leer-, woon- en leefklimaat in onze prachtige Achterhoek.

En het werd een levendige vergadering. Met uiteenlopende standpunten en de nodige moties en amendementen. Wat mij betreft hét teken dat de Achterhoek Raad leeft! Dat het ook echt ergens over gaat. Namelijk de toekomst van onze prachtige leef-, werk- en woonomgeving.

De PvdA-fractie in de Achterhoek Raad maakte zich hard voor jongeren. Daarbij hebben wij ons sterk gemaakt om jongeren te betrekken bij de besluiten in de Regio Achterhoek. Zij zijn immers onze toekomst. Een ander thema dat de PvdA-fractie heeft ingebracht betrof het woningaanbod in de Achterhoek. Hiervoor hebben wij een motie ingediend. En deze motie is aangenomen door de Achterhoek Raad. In de motie wordt de Achterhoek Board (vertegenwoordigers van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) opgeroepen om afspraken te maken met de provincie en het Rijk voor een bijdrage aan de woningnood. Hiermee krijgt de Achterhoek Board een brede steun in de rug om door te pakken met het regionale woonbeleid.

Ik kijk terug op een interessante vergadering over belangrijke onderwerpen die daadwerkelijk iets betekenen voor alle Achterhoekers!

Mark ten Pas
Lid van de gemeenteraad en lid van de Achterhoek Raad

Klik hier voor de hele Achterhoek Visie 2030

Klik hier voor de samenvatting van de Achterhoek Visie 2030

Klik hier voor de aangenomen PvdA-motie inzake woningbouw in de Achterhoek Visie 2030

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas