3 april 2020

Zorgen over gevolgen faillissement hulpmiddelenleverancier: John Kerstens stelt Kamervragen

Begin april is HMC, een van de grootste leveranciers van hulpmiddelen in Nederland, failliet verklaard. HMC is ook in onze gemeente leverancier van hulpmiddelen die worden verstrekt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het zijn vaak ouderen en kwetsbare Winterswijkers die afhankelijk zijn van een hulpmiddel, zoals een rolstoel of scootmobiel. Voor hen is dit hulpmiddel van groot belang. Vele Winterswijkers zijn afhankelijk van een hulpmiddel. Dit hulpmiddel is vaak van groot belang om mobiel te zijn en te blijven.

Wij zijn van mening dat de dienstverlening en ondersteuning aan onze inwoners niet mag leiden onder dit faillissement. Als je afhankelijk bent van een hulpmiddel wil je de zekerheid blijven houden dat je goede ondersteuning krijgt. En wil je er op kunnen vertrouwen dat je goed geholpen wordt.

Kamerlid John Kerstens

De PvdA vindt dat betrokkenen niet de dupe van het faillissement van HMC mogen worden. Ook in politiek Den Haag is er aandacht voor. Tweede Kamerlid John Kerstens van de PvdA heeft direct actie ondernomen en de minister gevraagd om te voorkomen dat kwetsbare mensen de dupe worden van dit faillissement.

Schriftelijke vragen van  John Kerstens aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het faillissement van hulpmiddelenleverancier HMC:

1. Heeft u kennisgenomen van het uitgesproken faillissement van HMC, de grootste leverancier van hulpmiddelen in Nederland?

2. Bent u het ermee eens dat voorkomen moet worden dat mensen die (mede) afhankelijk zijn van hulpmiddelen (50.000 mensen maken gebruik van hulpmiddelen van HMC) niet de dupe mogen worden van bedoeld faillissement?

3. Welke mogelijkheden ziet u om dat tegen te gaan? Kunt u bijvoorbeeld borgen dat hulpmiddelen en -materiaal dat bij HMC ‘in depot staat’ en waarvoor door gemeenten reeds betaald is beschikbaar blijven voor gemeenten respectievelijke cliënten?

4. Vindt u dat gemeenten de mogelijkheid moeten hebben om per direct afspraken te maken met alternatieve leveranciers en kunnen zij daarbij op uw steun rekenen?

5. Op welke (andere) wijze kunnen gemeenten rekenen op steun van uw ministerie in dezen om te voorkomen dat kwetsbare cliënten de dupe worden en zo ja, waaruit bestaat die?

6. Wilt u, rekening houdend met de drukke werkzaamheden van u en uw medewerkers, deze vragen met spoed beantwoorden?