Door Mark ten Pas op 8 december 2020

PvdA-motie om bijdrage te leveren aan opvang kinderen Griekse vluchtelingenkampen met grote meerderheid aangenomen

”De Achterhoek Raad is meer dan bereid om als regio een bijdrage te leveren in de opvang van kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen”.

Een ruime meerderheid van de Achterhoek Raad heeft deze uitspraak gedaan in de vergadering van de Achterhoek Raad op maandag 7 december. Vele duizenden alleenstaande minderjarige vluchtelingen verblijven in erbarmelijke omstandigheden in de Griekse vluchtelingenkampen. Het is een humanitaire ramp die we niet mogen laten gebeuren.

In politiek Den Haag zijn afspraken gemaakt dat Nederland 500 kinderen wil opvangen, maar daar is nog niets van gekomen. Daarom heeft de PvdA-fractie in de Achterhoek Raad het initiatief genomen als Achterhoek te laten horen dat wij bereid zijn om onze bijdrage te leveren in de opvang van deze jonge vluchtelingen. Als Achterhoek kunnen wij ons solidair tonen en laten zien dat ons naoberschap verder gaat dan de eigen gemeentegrens.

We zijn blij dat een grote meerderheid van de Achterhoek onze motie heeft aangenomen. Dit signaal brengen we over aan het Kabinet en de voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer. Een belangrijk signaal dat de Achterhoek klaar staat voor mensen in nood.

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas