Door Mark ten Pas op 29 april 2020

PvdA-Kamerleden Ploumen en Kerstens vragen minister regie te pakken en ook ‘defusie’ Santiz te bekijken

Vanuit de Tweede Kamer hebben Lilianne Ploumen en John Kerstens van de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan minister Van Rijn. Kerstens en Ploumen maken zich zorgen over de ontwikkelingen rondom de Santiz-ziekenhuizen. Gelet op alle recente ontwikkelingen vragen zij de minister of hij, naast de voordelen van een fusie, ook de mogelijkheden van een ‘defusie’ en zelfstandigheid van beide ziekenhuis wil bekijken. 

De onrust rondom de Achterhoekse ziekenhuizen houdt aan. Nadat eerder de pas recent aangetreden interim-voorzitter van de Raad van Bestuur van Santiz is opgestapt heeft deze week de medische staf van SKB het vertrouwen opgezegd in de Raad van Toezicht. En ook de Achterhoekse burgemeesters maken zich zorgen. Daarom hebben zij in een brief Minister Van Rijn van Medische Zorg verzocht om al zijn invloed aan te wenden om de continuïteit van de ziekenhuiszorg in onze regio te borgen.

Ook vanuit de PvdA-fractie in de Tweede Kamer komt nu eenzelfde signaal. Nu de ontwikkelingen zich blijven opvolgen, vragen Lilianne Ploumen en John Kerstens de minister of hij nu wél de regie wil pakken. En daarbij uitdrukkelijk ook de mogelijkheden van een ‘defusie’ en zelfstandigheid van beide ziekenhuizen wil meenemen. Ook willen zij van de minister weten hoe hij aankijkt tegen het feit dat de beloofde regiegroep niet van de grond komt.  Net als de oproep van de burgemeesters vragen de PvdA-Kamerleden de minister de regie te pakken, zodat de continuïteit en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in de Achterhoek gewaarborgd blijft.

De fractie van PvdA Winterswijk is blij met dit krachtige signaal van de partijgenoten in Den Haag. ”Voor de fractie van de PvdA Winterswijk staat voorop dat de ziekenhuiszorg in de Achterhoek toegankelijk, laagdrempelig en dichtbij huis moet zijn. En dat kan heel goed in twee volwaardige ziekenhuizen, zoals ook vanuit vele hoeken de afgelopen periode is bevestigd”, aldus raadslid Mark ten Pas. ”We blijven strijden voor het behoud van deze basisvoorziening, zodat we zeker kunnen zijn van toegankelijke zorg dichtbij huis. En daarom blijven wij ons inzetten een volwaardig SKB”, aldus Ten Pas.

Schriftelijke vragen van de leden Kerstens en Ploumen (beide PvdA) aan de minister voor Medische Zorg en Sport naar aanleiding van de berichten ‘Regio wil hulp minister bij ziekenhuissoap’ en ‘Nieuwe aflevering in ziekenhuissoap: vertrouwen opgezegd in Raad van Toezicht’. *

  1. Heeft u kennisgenomen van bovenstaande berichten?
  2. Bent u op de hoogte van het feit dat in een kort tijdsbestek de nog pas recent aangetreden interim-voorzitter van de Raad van Bestuur van Santiz alweer opstapt èn de Stichting Medische Staf van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) het vertrouwen in de Raad van Toezicht van Santiz heeft opgezegd? Wat vindt u daarvan?
  3. Trekt u uit vorenbedoeld opzeggen van het vertrouwen door de medische staf van SKB als ook uit het feit dat inmiddels een brede coalitie is ontstaan die wil dat SKB zelfstandig verder wil (ook) de conclusie dat in ieder geval bij een van de partijen het draagvlak voor een fusie verdwenen is en het voor de hand ligt om naast naar de voordelen van een fusie ook naar de mogelijkheden van ‘defusie’ te kijken respectievelijk naar het zelfstandig doorgaan van beide ziekenhuizen?
  4. Maakt u zich net als de burgemeesters van alle Achterhoekse gemeenten zorgen over de ontstane situatie en onderschrijft u hun opvatting dat de ‘voortreffelijke zorg die wordt geleverd in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het Slingeland op het spel staat vanwege de grote onrust in de organisatie’?
  5. Bent u op de hoogte van het feit dat het in gang gezette proces van de regiegroep van zorgverzekeraar Menzis en Santiz volgens alle hiervoor bedoelde burgemeesters ‘niet van de grond is gekomen’? Wat is uw oordeel over dat proces?
  6. Deelt u de zorgen van bedoelde burgemeesters omtrent de vertraging van de voorziene nieuwbouw van het Slingelandziekenhuis?
  7. Bent u op grond van een en ander bereid om zoals bedoelde burgemeesters u vragen ‘al uw invloed aan te wenden (c.q. de regie te pakken), mogelijk door het aanstellen van een ‘verkenner’, om de continuïteit en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in hun gemeenten te borgen’?
  8. Indien u de vorige vraag bevestigend beantwoordt, bent u dan ook bereid om (zoals verzocht) de burgemeesters in kwestie te betrekken bij uw vervolgstappen richting betrokken partijen?

* https://www.regio8.nl/achterhoek-wil-hulp-minister-bij-ziekenhuissoap/nieuws/item?1158606

*  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2447389/Nieuwe-aflevering-in-ziekenhuissoap-vertrouwen-opgezegd-in-Raad-van-Toezicht

 

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas