Door Mark ten Pas op 21 oktober 2019

PvdA-fractie heeft zorgen over gevolgen politieplan om cellen te sluiten

De Nationale Politie heeft plannen om arrestanten- en cellencomplexen te sluiten. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor het politiewerk in onze gemeente. In de nieuwe plannen sluit het cellencomplex in Doetinchem en komt er een nieuw arrestantencomplex in Elst. Dit zou een forse toename van de reistijd  voor het arrestantenvervoer betekenen. Kostbare tijd die agenten niet kunnen inzetten in het eigenlijke werkgebied. Met de ligging van Winterswijk in het uiterste puntje van de Oost-Achterhoek betekent dat waarschijnlijk ook veel nadelige gevolgen in onze gemeente. De PvdA-fractie vindt dit zorgelijke signalen. En wil daarom graag weten wat dit voor gevolgen heeft voor het politiewerk in Winterswijk. Raadslid Mark ten Pas heeft daarom de volgende schriftelijke vragen voorgelegd.


In de media zijn berichten verschenen over het voornemen van de Nationale Politie om over te gaan tot het sluiten van arrestanten-/cellencomplexen met gevolgen voor Winterswijk en de Achterhoek [1] Naar aanleiding van deze zorgwekkende berichtgeving wil ik namens de PvdA-fractie de volgende vragen voorleggen.

  1. Deelt u de zorgen van collega-burgemeesters over de plannen van de Nationale Politie?
  2. Collega-burgemeesters spreken van onverantwoorde gevolgen als de plannen doorgaan. Deelt u deze woorden en voorziet u ook onverantwoorde gevolgen voor Winterswijk en het team Achterhoek Oost?
  3. Is bekend welke gevolgen de voorgestelde sluitingen hebben voor het politiewerk in Winterswijk respectievelijk de Oost-Achterhoek? Welke gevolgen zijn dit? Wat betekent dit voor de aanrijtijden en noodhulp?
  4. Wat wordt er gedaan ter voorbereiding op de voorgenomen plannen van de Nationale Politie? Worden er maatregelen getroffen?
  5. Is Elst de beoogde locatie als arrestanten-/cellencomplex in het nieuwe plan voor het team Achterhoek-Oost? Wordt er ook gekeken naar het arrestanten-/cellencomplex in Twente,aangezien deze locatie (qua tijd/afstand) minder ver is dan Elst?
  6. Hoe kijkt u aan tegen de suggesties voor alternatieve vervoersmogelijkheden? Zoals een aparte vervoersdienst voor het arrestantenvervoer?

 

Mark ten Pas
Raadslid PvdA

[1] Zie onder andere: https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/politie-sluit-cellen-in-ede-tiel-doetinchem-nieuw-arrestantencomplex-in-elst-voor-heel-de-regio~af03da19/

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas