Door Mark ten Pas op 22 mei 2019

Naar de stembus voor een sterk en sociaal Europa

Donderdag 23 mei gaan we naar de stembus. De PvdA staat voor een eerlijk, vrij en duurzaam Europa. Als lokale PvdA-afdeling in een grensstreek maken wij ons hier sterk voor. In Winterswijk ervaren we iedere dag de kracht van (eu)regionale en Europese samenwerking. 23 mei is het moment om om te kiezen voor een sterke, gezamenlijke toekomst. Voor Europa. Voor Winterswijk.

 

 

Winterswijk ligt in het hart van de Euregio. Winterswijk ligt in het hart van Europa. Laat je stem daarom horen vóór Europa.  De PvdA staat voor een intensieve grensoverschrijdende samenwerking.  En ook als lokale politiek zoek we de verbinding op. Als lokale afdeling onderhouden we warme banden met onze sociaaldemocratische collega’s uit de Duitse buurgemeenten. Samen bouwen we aan de toekomst van de regio. Samen bouwen we aan een sterk en sociaal Europa.

Een eerlijk, vrij en duurzaam Europa wil de PvdA bereiken door in te zetten op de volgende zekerheden:

  • Zeker zijn van eerlijk werk in Europa.
  • Zeker zijn gedeelde waarden en een gedeelde toekomst.
  • Zeker zijn van eerlijke belastingen.
  • Zeker zijn van stabiele banken en een sterke muntunie.
  • Zeker zijn van een duurzame economie en een veilig en schoon klimaat.
  • Zeker zijn van duurzame Europese landbouw en een schone natuur.
  • Zeker zijn van een stevig en eerlijk buitenlandbeleid.
  • Zeker zijn van eerlijke migratie en opvang.
  • Zeker zijn van een slagvaardige en democratische EU.

Benieuwd naar het hele EU-verkiezingsprogramma? Klik dan hier

Stem voor een sterk en sociaal Europa. Stem 23 mei PvdA.

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas