4 februari 2021

Meeting met Charlotte Brand: over méér mens en minder markt in de zorg & de bereikbaarheid van de zorg in de Achterhoek

PvdA Winterswijk en belangstellenden uit Nijmegen en de Achterhoek hadden afgelopen maandag een online meeting met Charlotte Brand. Charlotte, woonachtig in Nijmegen, is het hoogst genoteerde Gelderse kandidaat-kamerlid op de lijst van de PvdA voor de komende verkiezingen. Tijdens de bijeenkomst werd door verschillende sprekers het belang van goede zorg dichtbij huis benadrukt.

 

Charlotte Brand gaf aan dat “zorg dichtbij” een belangrijk thema is voor de PvdA. In het verkiezingsprogramma wordt hieraan nadrukkelijk aandacht besteed. Tijdens het online gesprek stond (ziekenhuis)zorg centraal.

Eigenaarschap ziekenhuis
Namens de Stichting Behoud SKB was Jan Bart Wilschut aanwezig bij de online meeting. Hij legde in zijn pleidooi voor zorg en ziekenhuizen dichtbij de nadruk op twee zaken. Met name stelde hij het eigenaarschap van ziekenhuizen aan de orde: “Van wie is het ziekenhuis nou eigenlijk? Van ons allemaal of een paar mannen in pakken die over de toekomst beslissen?” Wilschut benadrukte verder het belang van samenwerking binnen netwerken. “Ziekenhuizen als het SKB kunnen 85 procent van alle zorg leveren. Voor hoogspecialistische zorg werkt het ziekenhuis samen met anderen en zo hoort het ook.”

Werkgelegenheid
PvdA-wethouder Elvira Schepers hamerde op het belang van het ziekenhuis voor de werkgelegenheid. Met 1200 medewerkers is het SKB de grootste werkgever van de regio. Daarnaast lichtte zij de zogenaamde “houtskoolschets” over ziekenhuiszorg toe die de rijksoverheid maakte. De hierin genoemde normen (aantal vereiste verrichtingen) en voorwaarden (maximum aanrijtijden), beloven slecht nieuws voor het voortbestaan van regionale ziekenhuizen als het SKB. Elvira Schepers: “De staatssecretaris heeft echter laten weten dat met de houtskoolschets voorlopig niets meer wordt gedaan. Het onderwerp wordt over de verkiezingen heen getild.”

Contact onderhouden
Kandidaat-kamerlid Charlotte Brand nam notie van alle opmerkingen van de achttien deelnemers aan de meeting. Ze stelde nadrukkelijk dat ze een kamerlid wil zijn, dat goed luistert wat er leeft in het land, zeker in Gelderland. “Als er iets bijzonders is, laat het mij dan weten. We houden gewoon contact,” zei ze. Zodra corona dat weer toelaat, wordt een fysieke vervolgafspraak gemaakt, mogelijk nadat Charlotte Brand is benoemd als lid van de Tweede Kamer.