Door Mark ten Pas op 8 oktober 2020

”Dit is waarvoor je het doet als raadslid: besluiten nemen die een positief effect hebben voor onze inwoners en de inwoner écht centraal zetten” – Mark ten Pas over Verordening Sociaal Domein

Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2020 heeft de gemeenteraad de Verordening Sociaal Domein vastgesteld. Voor de PvdA-fractie een belangrijke stap om de inwoner écht centraal te zetten en niet de regelgeving. En zo een impuls geven aan een betere dienstverlening en ondersteuning voor onze inwoners. Raadslid Mark ten Pas gaat er in zijn raadsterugblik verder op in.

”Tijdens de raadsvergadering van 24 september heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen over de inrichting van het sociaal domein in Winterswijk. Na een lang en intensief traject heeft de gemeenteraad de Verordening Sociaal Domein vastgesteld. Daarin staan onze belangrijkste regels en uitgangspunten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, werk, inkomen en schulden. Deze nieuwe verordening is een juridisch hoogstandje, omdat tien verordeningen zijn samengevoegd tot één prettig leesbare en overzichtelijke verordening. Maar naast deze juridische verbeterslag zetten we met deze verordening vooral een heel belangrijke inhoudelijke stap vooruit. Met onze nieuwe manier van werken zetten we de hulpvraag van de inwoner écht centraal en niet de regelgeving. Integraal werken wordt bevorderd en de verordening geeft een impuls aan een betere dienstverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De fractie van de Partij van de Arbeid is blij met deze belangrijke stap en onderschrijft de ingezette koers volledig. Voor mij als raadslid zijn dit de momenten dat ik mij realiseer waarvoor we het doen. Namelijk besluiten nemen die daadwerkelijk een positief effect hebben voor de dienstverlening aan onze inwoners, waarbij we de inwoner écht centraal zetten en onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. En daarmee blijven werken aan een gemeente met een sociaal gezicht.”

Mark ten Pas
Raadslid PvdA Winterswijk


Gepubliceerd in Achterhoek Nieuws, editie Winterswijk d.d. 13 oktober 2020

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas