Door Wessel Lammers op 21 maart 2023

Investeer in publieke voorzieningen voor een sterke sociale basis

Onze basisvoorzieningen staan onder druk. We zien een afname van publieke voorzieningen die laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk zijn. En daar waar voorzieningen verdwijnen, groeit onbehagen. We zien het nu opnieuw gebeuren met de aangekondigde sluiting van de High Intensive Care (HIC) in Doetinchem voor psychiatrische spoedzorg. Opnieuw een zorgwekkende ontwikkeling en een verschraling van publieke voorzieningen.

De overheid trekt zich meer en meer terug. De kloof tussen Den Haag en de regio wordt groter. En dat zie ik ook in de Achterhoek. Neem de terechte zorgen over het behoud van een volwaardig SKB en de verschraling van volwaardige politievoorzieningen, zoals de sluiting van het cellencomplex. Maar het gaat ook om het aftakelen van buslijnen, het verdwijnen van pinautomaten en tal van andere voorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat in gebieden waar de publieke voorzieningen verschralen het wantrouwen richting de politiek en de overheid groeit. Als deze verschillen te ver oplopen, ligt het gevaar op de loer dat we als samenleving verder uit elkaar groeien.

Geestelijke gezondheidszorg dichtbij huis
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 5 Nederlanders ooit te maken krijgt met een psychische stoornis. Zelf heb ik in mijn directe omgeving meegemaakt hoeveel impact dit op iemand kan hebben. Het sluiten van de High Intensive Care (HIC) kan betekenen dat mensen in crisissituaties langer moeten wachten op de juiste hulp. Wanneer je een been breekt gaan we er ook vanuit dat je in het ziekenhuis terecht kunt voor spoedzorg. Dit mag bij geestelijke gezondheidszorg niet anders zijn. Er is steeds meer aandacht voor psychische klachten en er wordt sterk ingezet op preventie. Hoewel preventie van groot belang is kan dit nooit dienen ter vervanging van spoedzorg bij acute psychische problematiek.

Investeer in publieke voorzieningen
Publieke voorzieningen: het betekent dat ze toegankelijk moeten zijn voor iedereen. En dat geldt ook voor basale geestelijke gezondheidszorg. We moeten daarom af van het efficiency denken in de publieke sector. We moeten het echt op een andere manier benaderen. We moeten ons de vraag stellen: Vergroten de basisvoorzieningen het welzijn van mensen?

Wessel Lammers
Fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Wessel Lammers

Wessel Lammers

Mijn naam is Wessel Lammers en ik ben 29 jaar. Afgezien van korte perioden in Arnhem en in Amsterdam, heb ik mijn hele leven in Winterswijk gewoond. Sinds drie jaar woon ik samen met mijn vriendin Doreth. Ik ben werkzaam als administratief medewerker bij Remondis en combineer dit met een studie Bestuurskunde aan de Vrije

Meer over Wessel Lammers