Door Wessel Lammers op 4 oktober 2022

Het is crisis. Er moet iets gebeuren!

”Het is crisis. Energierekeningen schieten door het plafond, de inflatie bereikt recordhoogten. Steeds meer Winterswijkers komen in de knel. Er moet iets gebeuren. De PvdA benadrukt nadrukkelijk dat het niet alleen gaat over energie-armoede, maar over langdurige armoede, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. De stijgende energieprijzen zijn op dit moment weliswaar de aanjager, maar de inflatie en prijsstijgingen over de hele linie zijn schokkend en maken actie noodzakelijk. Noodmaatregelen zijn nodig om te zorgen dat iedereen de winter doorkomt. Echter, de PvdA-fractie wil ook vooral oog houden voor het grotere doel: het structureel versterken van bestaanszekerheid van iedereen.

Tijdens de afgelopen Raadsvergadering stond een motie op de agenda met het doel om ondernemingen en verenigingen financieel te ondersteunen. Hoewel de PvdA van mening is dat ook het MKB en verenigingen ernstig onder druk staan door de energiecrisis vonden wij de voorliggende motie niet het juiste instrument. De gemeente moet geen verwachtingen wekken die zij niet waar kan maken. Wel zijn wij van mening dat ook ondernemingen en verenigingen steun verdienen. Samen met de samenleving, andere partijen en het college zal de PvdA blijven zoeken naar mogelijkheden om steun te bieden waar mogelijk. Samen moeten wij staan voor de bestaanszekerheid van iedere Winterswijker.”

Wessel Lammers
Fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Wessel Lammers

Wessel Lammers

Mijn naam is Wessel Lammers en ik ben 29 jaar. Afgezien van korte perioden in Arnhem en in Amsterdam, heb ik mijn hele leven in Winterswijk gewoond. Sinds drie jaar woon ik samen met mijn vriendin Doreth. Ik ben werkzaam als administratief medewerker bij Remondis en combineer dit met een studie Bestuurskunde aan de Vrije

Meer over Wessel Lammers