Door Mark ten Pas op 20 december 2019

Gelderse PvdA-statenleden bijgepraat in Winterswijk

De Gelderse PvdA-fractie in provinciale staten bracht afgelopen week een werkbezoek aan Winterswijk. In het Gemeentekantoor werden de provinciale PvdA’ers, onder leiding van fractievoorzitter Fokko Spoelstra, bijgepraat over belangrijke kwesties die spelen in Winterswijk.

Zo pleitte de PvdA Winterswijk bij de statenleden voor meer inzet om een betere en regelmatiger busverbinding met Twente tot stand te brengen. Veel Winterswijkse studenten/scholieren en patiënten van het ziekenhuis in Enschede zijn afhankelijk van deze verbinding, die nu qua frequentie, betrouwbaarheid en overstapproblematiek vaak te wensen overlaat. Ten aanzien van openbaar vervoer, legde PvdA Winterswijk bovendien de nadruk op de wenselijkheid van toiletten in de regionale treinen. Onlangs kwam in de publiciteit dat die er pas per 2037 zullen komen. Echter: nieuwe treinen op de regionale trajecten zullen wél eerder zijn voorzien van toiletten.

Energietransitie

Lang werd verder van gedachten gewisseld over het duurzaamheidsbeleid en de energietransitie. Hierbij kwam ook het vijfjarige moratorium op windmolens in de gemeente Winterswijk aan de orde. Volgens de statenleden van de PvdA loopt Winterswijk hiermee een risico; toestemmen in windmolenplaatsing is namelijk geen gemeentelijke, maar een provinciale bevoegdheid. Aangeraden werd als gemeente randvoorwaarden voor windmolenplaatsing te formuleren om zo als gemeente beter grip op het beleid te krijgen.

SKB en armoedebeleid

Hoewel het een gemeentelijke noch provinciale bevoegdheid is, vroeg de PvdA Winterswijk ook aandacht voor duurzaam behoud van twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek. Met klem werd het belang van basisvoorzieningen als het SKB voor Winterswijk, centrum van de oostelijke Achterhoek, benadrukt. Raadslid Mark ten Pas: “Dit soort basisvoorzieningen is van vitaal belang voor de positie als regiocentrum. Zowel direct als indirect; het SKB en andere basisvoorzieningen zijn immers ook van belang voor de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat.”

Het bezoek van de PvdA-statenfractie werd afgesloten met een uitgebreide presentatie van het streefbeleid Winterswijk Armoedevrij 2040, dat door de sociaaldemocratische statenleden met veel vragen, instemming en bijval werd begroet.

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas