9 juni 2020

Fractievoorzitter Ubel Zuiderveld: ”Winterswijkers die het moeilijk hebben zoveel mogelijk ontzien bij bezuinigingskeuzes”

Geld. Altijd weer dat geld. Jouw geld. Mijn geld. Ons geld. Eerlijk gezegd: ik ging niet de lokale politiek in om altijd maar weer over geld te praten. Wilde ik dat, dan was ik wel accountant geworden. Toch is geld een belangrijk gespreksonderwerp. Direct. En indirect. Immers: als sociaaldemocraat draag ik een eerlijker verdeling van lusten en lasten hoog in het vaandel. In tijden van welvaart. In tijden van crisis. Tijdens de meiraad stond de eerste financiële prognose op de agenda. Nee, het verkeerslicht staat voor Winterswijk niet op rood. Nóg niet gelukkig. Maar ook niet op groen. Het staat op oranje. De onbekende effecten van de coronacrisis hierbij opgeteld, gaan we dus een periode van bezuinigingen tegemoet. Van ons als PvdA mag je dit verwachten: wij zullen ervoor strijden dat Winterswijkers die het al moeilijk hebben, zoveel mogelijk worden ontzien. Dit brengt mij op het volgende. Dit kabinet heeft een thuishulpabonnement bedacht. Dat is zo goedkoop en populair, dat gemeenten en dus ook Winterswijk handenvol geld moeten bijlappen. Naar verluidt maken er steeds meer mensen gebruik van die best zelf hun thuishulp kunnen betalen. Is dat nou wél de bedoeling? Maar tja. Geld. Altijd weer dat geld.

Ubel Zuiderveld
Fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Gepubliceerd in Achterhoek Nieuws, editie Winterswijk d.d. 9 juni 2020.