28 februari 2019

Elvira Schepers benoemd tot wethouder

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 28 februari is Elvira Schepers door de Winterswijkse gemeenteraad benoemd tot wethouder.

Na de coalitiebreuk tussen het CDA en Winterswijks Belang is er in korte tijd een nieuwe coalitie gevormd tussen Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks en PvdA. Dit heeft geresulteerd in het coalitieakkoord Winterswijk Wint! Duurzaam en daadkrachtig d’ran. De PvdA-fractie schoof Elvira Schepers als wethouderskandidaat naar voren. Zij is vanaf 2010 raadslid geweest namens de Partij van de Arbeid. De laatste jaren was zij fractievoorzitter. Tijdens de bijzondere raadsvergadering op 28 februari is zij ge├»nstalleerd als wethouder.

Drie nieuwe wethouders

Namens Winterswijks Belang blijft Wim Aalderink aan als wethouder. De gemeenteraad heeft Tineke Zomer benoemd als wethouder namens GroenLinks. Inge Klein Gunnewiek is namens de VVD als wethouder toegetreden tot het nieuwe college. Samen met burgemeester Joris Bengevoord vormen zij nu het college van burgemeester en wethouders.

Portefeuilles

Elvira Schepers is in het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders als portefeuillehouder verantwoordelijk voor de volgende programma’s:

  • Maatschappelijke participatie
  • Gezondheid
  • Zorg
  • Sport
  • Jeugd
  • Onderwijs