Door Wessel Lammers op 3 december 2022

Duidelijke en heldere communicatie van groot belang bij uitvoering nota snippergroen

Snippergroen
Snippergroen: de stukjes groen rondom voor- en achtertuintjes welke vaak onwetend in gebruik zijn genomen door inwoners. De gemeente is al in 2019 begonnen met orde op zaken stellen omtrent deze stukjes grond, echter verdiende het beleid tot dusverre geen schoonheidsprijs. De nieuwe nota is in de ogen van de PvdA een stap in de goede richting. Het is een begin om een einde te maken aan de onzekerheid bij inwoners over hun voor-of achtertuin. Een van de belangrijkste dingen hierin is duidelijke en heldere communicatie bij de uitvoering. Winterswijkers moeten kunnen rekenen op een betrouwbare redelijke overheid, daar staat de PvdA voor.

Groenloseweg naar 30 km/uur
Ook stond de afwaardering van de Groenloseweg naar 30 km/u op de agenda. De PvdA is voorstander van het verlagen van de maximumsnelheid. Het verlaagt de kans op ongelukken en het verhoogt de veiligheid voor fietsers. Wij benadrukten dat het hierbij van belang is om continu oog te blijven houden voor de toekomst van de busverbinding in Winterswijk. De wethouder gaf aan dat er tijdens de planvorming frequent contact is met Arriva. De PvdA zal hier ook bij volgende verkeersingrepen scherp op blijven. De bereikbaarheid van Winterswijk via het OV is van enorm belang voor veel Winterswijkers!

Wessel Lammers
Fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Wessel Lammers

Wessel Lammers

Mijn naam is Wessel Lammers en ik ben 29 jaar. Afgezien van korte perioden in Arnhem en in Amsterdam, heb ik mijn hele leven in Winterswijk gewoond. Sinds drie jaar woon ik samen met mijn vriendin Doreth. Ik ben werkzaam als administratief medewerker bij Remondis en combineer dit met een studie Bestuurskunde aan de Vrije

Meer over Wessel Lammers

Waar ben je naar op zoek?