Door Mark ten Pas op 24 maart 2020

Brief van PvdA Winterswijk aan Den Haag: ”Bezorgd over wegvallen van zorg en ondersteuning”

De positie van inwoners die zorg en ondersteuning  nodig hebben, staat tijdens de coronacrisis onder druk. Hierover heeft PvdA Winterswijk via een brief zijn bezorgdheid geuit richting de Tweede Kamer.

Het Winterswijkse raadslid Mark ten Pas schrijft aan PvdA-Kamerlid John Kerstens: “De toewijding in de zorg is en blijft natuurlijk iets unieks. En we hebben diepe waardering voor de mensen in de zorg die dag en nacht in touw zijn. Toch is er een doelgroep waarover wij verontrustende signalen ontvangen. Wij doelen hierbij vooral op doelgroepen die gebruik maken van voorzieningen als dagbesteding, groepsbegeleiding en inloopplekken.”

Daginvulling valt weg
Ten Pas vervolgt: “Het gaat vaak om mensen die nog (deels) zelfstandig wonen, zoals kwetsbare ouderen. Maar ook kinderen met een beperking. Hun ondersteuning en daginvulling komt nu vaak te vervallen. Voor ouders die hun gehandicapte kind hierdoor thuis hebben, betekent dit bijvoorbeeld dat ze thuis werken in zware omstandigheden. Of alle zeilen moeten bijzetten omdat ze ook nog werkzaam zijn in vitale beroepen. Maar ook voor veel ouderen is de daginvulling, bijvoorbeeld op een zorgboerderij of bij een dagopvang, weggevallen. De zó belangrijke structuur voor deze doelgroepen, maar bijvoorbeeld ook (een deel van) de thuiszorg, valt weg.”

PvdA stelt kamervragen
PvdA-kamerlid John Kerstens laat in een reactie weten: “De positie van de groep kwetsbare mensen staat helder op mijn netvlies. Ik heb kamervragen gesteld over onder meer het wegvallen van dagbesteding. Bovendien hebben wij een motie ingediend over extra aandacht voor mensen die zorg thuis nodig hebben en voor daar werkzame zorgmedewerkers.” Daarnaast diende de PvdA samen met 50-Plus een motie in om de aandacht te vestigen op de moeilijke positie van mantelzorgers.

 

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas