8 maart 2019

Anna-Lena Penninx op de bres voor waterbeheer

Penninx: “Water van groot belang, net als samenwerking met Duitse waterbeheerders”

Op zaterdag 16 maart wordt in Winterswijk het startsein gegeven voor de Achterhoekse verkiezingsslinger. De Achterhoekse PvdA-kandidaat Anna-Lena Penninx roept tijdens deze regionale slingertoernee Winterswijkers op om 20 maart te gaan stemmen voor de Waterschaps- en Statenverkiezingen.

Penninx was als statenlid de afgelopen acht jaar regiovertegenwoordiger voor Winterswijk en de omliggende gemeenten. Nu is ze PvdA-lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Waterschap Rijn en IJssel. Penninx vindt dat de rol van water in Winterswijk en de regio sterk wordt onderschat. Voor goed waterbeheer in Winterswijk en omliggende gemeenten is volgens haar bovendien van groot belang dat er overleg en samenwerking met Duitse waterbeheerders op gang komt.

Penninx, geboren in Zweden en opgegroeid op een boerderij in de Achterhoek, zegt over het belang van water en dus van de Waterschapsverkiezingen: “De klimaatverandering zorgt voor extreme regenbuien,  waardoor huizen onder water lopen en straten blank komen te staan. Hittestress en periodes van

langdurige droogte zorgen voor problemen in de landbouw, de natuur en het verzakken van huizen.” Ook wijst Anna-Lena Penninx op veranderingen in de natuur van Winterswijk en de rest van de Achterhoek: “De teruggang van de biodiversiteit geeft grote zorgen en natuurlijk moet er voldoende en schoon water beschikbaar blijven. Het waterschap is vaak weinig zichtbaar terwijl ze ontzettend goed werk doet. Water is van levensbelang. Ik vind dat dit meer onder de aandacht moet komen.”

Wie een kiesadvies voor de Waterschapsverkiezingen wil, kan kijken op https://wrij.mijnstem.nl.