Door Mark ten Pas op 14 april 2020

Gezamenlijke raadsfracties in open brief: ”steun voor medisch specialisten voor volwaardig en zelfstandig SKB”

Alle partijen in de Winterswijkse gemeenteraad steunen de overgrote meerderheid (85%) van de medische specialisten in het SKB die zelfstandig verder willen. Uit een enquête die de specialisten in eigen kring hebben gehouden blijkt dat de specialisten de voorkeur hebben voor behoud van zelfstandigheid. De PvdA-fractie onderschrijft dit krachtige signaal en blijft strijden voor een volwaardig SKB. Toegankelijke zorg dichtbij huis is essentieel.

De gezamenlijke fracties van de gemeenteraad van Winterswijk hebben via een open brief laten weten volledig achter de keuze van de medisch specialisten te staan. Het vertrouwen in Santiz als overkoepelend bestuur van beide ziekenhuizen is te zeer geschaad. Immers, de voorgestelde beleidskeuzes van Santiz gaan geenszins uit van twee volwaardige ziekenhuizen en het bestuur stelt zich allesbehalve transparant op. De raadsfracties steunen dan ook de overgrote meerderheid van de specialisten om terug te gaan naar een lokaal bestuur met een eigen verantwoordelijkheid.

Twee volwaardig ziekenhuizen in de Achterhoek
De beste garantie voor twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek is dat beide ziekenhuizen met een eigen volwaardige organisatie kunnen opereren, die volledig beslissingsbevoegd is inzake beleid, financiën en toekomstperspectief. Vanuit die zelfstandigheid kan de verdere samenwerking in gelijkwaardigheid vorm krijgen, zonder angst dat de ene partij de ander tekort doet. Dit betekent ook dat beide ziekenhuizen hun eigen medische staf, OR en cliëntenraad georganiseerd dienen te hebben

Oproep om zelfde signaal af te geven
Het SKB-personeel verdient deze steun. We nodigen daarom in de brief raadsfracties in de regio en andere belanghebbende instellingen en organisaties uit om eenzelfde signaal te geven. Samen staan we sterk!

Grote waardering voor inzet tijdens coronacrisis
Dit alles in het besef dat de huidige coronacrisis alle aandacht opslorpt en ook voorrang moet krijgen. Maar ons ook met de neus op het feit drukt hoe belangrijk het SKB als volwaardig ziekenhuis is voor de regio. Wij danken de medische staf en het verdere personeel dan ook van harte voor hun geweldige inzet in het bestrijden van deze crisis.

Klik hier om de open brief van de gezamenlijke raadsfracties te lezen.

Mark ten Pas

Mark ten Pas

Mijn naam is Mark ten Pas. Als geboren en getogen Winterswijker voel ik mij sterk verbonden met ons prachtige dorp. De PvdA Winterswijk staat voor gelijke kansen, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, verbondenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten deel ik en op basis hiervan wil ik samen gaan werken een sociale en vooruitstrevende toekomst voor Winterswijk. De

Meer over Mark ten Pas