8 januari 2020

Kansen & Armoede: PvdA Winterswijk organiseert mini-symposium met Hans Spekman


Vrijdag 31 januari 2020 houdt PvdA Winterswijk in Gastgalerij Ankomm’n het middagsymposium Kansen & Armoede. Eén van de sprekers is Hans Spekman. De voormalige PvdA-voorzitter voert het woord namens het Jeugdeducatiefonds, dat kinderen in achterstandsituaties ondersteunt.

Voorzitter Gera de Koning zegt: “Jaarlijks houdt de PvdA Winterswijk een activiteit waarbij een belangrijke maatschappelijk thema centraal staat. Dit jaar is dat armoede. Omdat dit onderwerp een breed terrein bestrijkt, hebben we gekozen voor een middagsymposium met als centrale titel: Kansen & Armoede. Meerdere sprekers houden een lezing over de verschillende kanten van armoede en de effecten.”

Carlijn Nijhof, Taalhuis Oost-Achterhoek
Het symposium wordt afgetrapt door Carlijn Nijhof, programmamaker en coördinator van het Taalhuis Oost-Achterhoek, onderdeel van de Bibliotheek. Zij zal ingaan op de oorzaken en gevolgen van laaggeletterdheid. Haar verhaal wordt aangevuld door een ervaringsdeskundige.

Steven Kroon, Mini-Manna
Steven Kroon vertelt over het werk van Mini-Manna. Steven is een bekende Doetinchemse PvdA-er en nauw betrokken bij het werk van Mini Manna. Deze stichting probeert mensen met een klein budget te ondersteunen via een supermarkt voor mensen met een smalle beurs, een kringloopwinkel en werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hans Spekman, Jeugdeducatiefonds
Hierna zal Hans Spekman, oud-voorzitter van de PvdA, vertellen over het Jeugdeducatiefonds. Het Jeugdeducatiefonds ondersteunt kinderen die opgroeien in een achterstandsituatie. Op deze wijze vergroot het fonds de kansen van deze kinderen om mee te komen in de samenleving.

Tenslotte zal PvdA-wethouder Elvira Schepers de stand van zaken toelichten met betrekking tot het opgavebeleid Winterswijk Armoedevrij in 2040 .

Vrijdag 31 januari 2020. Inloop: 13.00 uur, symposium 13.30-17.00 uur, drankje na.

Let op: locatie gewijzigd! Nieuwe locatie is de Schoppe bij Berenschot’s Watermolen, Wooldseweg 74, 7108 AB Winterswijk Woold.

Kosteloze aanmelding: vóór 20 januari aanstaande bij Max van Eck via e-mail maxvaneck@live.nl.